Życie zaczyna się po 30-tce

Projekt „Życie zaczyna się po 30-tce” skierowany do mieszkańców Powiatu Gliwickiego i Miasta Gliwice

Fundacja Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w projekcie „Życie zaczyna się po 30-tce”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Gliwickiego i Miasta Gliwice, którzy ukończyli 30 roku życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

wsparcie doradcy zawodowego,

– szkolenia zawodowe,

– wymagane dla danego kursu badania lekarskie,

–  materiały szkoleniowe,

–  poczęstunek podczas zajęć grupowych,

–  zwrot kosztów dojazdu,

–  ubezpieczenie NW w trakcie szkoleń,

–  egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,

– 3-miesięczne staże zawodowe

– stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i  stażach.

Miejsce wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych,

Cel główny projektu:

Wyposażenie w niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności 15 osób powyżej 30 roku życia w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt: Osobiście w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie ul. Dworcowa 38a, pod tel. (32) 235-96-70 lub drogą e-mail biuro@fundacja.knurow.pl

Załączniki do pobrania:

  1. Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy Życie po 30
  2. Zał. 2. Karta oceny formalnej Życie po 30
  3. Zał. 3. Wzór oświadczenia uczestnika projektu Życie po 30
  4. Regulamin rekrutacji Życie po 30
  5. Wzór umowy z UP Życie po 30
  6. Zał. 5. Deklaracja uczestnictwa Życie po 30