Zmiany w Podatku Dochodowym od 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle przepisów podatkowo-składkowych

Termin i miejsce szkolenia:  6 sierpnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin i miejsce szkolenia:       6 sierpnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do:  5 sierpnia  2019 r.
Koszt szkolenia :
330,00 zł netto                                              
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy i adwokat, Przewodniczący Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych. Pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

PROGRAM

 1. Odpowiedzialność karno-skarbowa biura rachunkowego:
 • pojęcie przestępstwa karno-skarbowego i wykroczenia karno-skarbowego;
 • przesłanki odpowiedzialności karno-skarbowej, w tym pojęcie umyślności i nieumyślności;
 • biuro rachunkowe jako podmiot odpowiedzialności karno-skarbowej;
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność biura rachunkowego
 • czynny żal i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
 • przykładowe przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
 • postępowania mandatowe;
 • wprowadzenie do postępowania karnego w sprawach karno-skarbowych.
 1. Odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego:
 • podstawy odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego;
 • pojęcie należytej staranności;
 • pojęcie i zakres szkody;
 • wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego;
 • sposoby minimalizacji odpowiedzialności w umowie z klientem;
 • odpowiedzialność za powierzone danych;
 • wprowadzenie do postępowania cywilnego.

formularz zgłoszeniowy + oferta