Zmiany w Podatku Dochodowym od 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle przepisów podatkowo-składkowych

Termin i miejsce szkolenia:  6 sierpnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin i miejsce szkolenia:       6 sierpnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do:  5 sierpnia  2019 r.
Koszt szkolenia :
330,00 zł netto                                              
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, urlopach, umowach, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN.  Współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwis Prawno – Pracowniczy”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku „Kadry  i płace”.

PROGRAM

I. Zmiany w ustawie o PDOF

Likwidacja podatku PIT dla młodych od 01 sierpnia 2019 r.

 • zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia do ukończenia 26 roku życia (limity kwotowe przychodów w 2019 i 2020 r.)
 • oświadczenie podatnika zwalniające z poboru zaliczki na podatek
 • oświadczenie a uzyskiwanie przychodów z różnych źródeł
 • przychody nie uwzględniane w zwolnieniu
 • zmiany w odliczaniu kosztów uzyskania w tym 50%
 • zasady odliczania składek ZUS i składki zdrowotnej po wprowadzeniu zwolnienia

Uchwalone zmiany od 01 stycznia 2020 r.

 • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
 • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

II.Planowane zmiany w ustawie o PDOF od 01 stycznia 2020 r.

 • zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • obniżenie skali podatkowej

III.Świadczenia dla pracowników w rozliczeniach ZUS i podatku w najnowszych interpretacjach KIS, ZUS

 1. ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
 2. organizacja imprezy firmowej dla pracowników, byłych pracowników oraz osób towarzyszących
 3. finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników
 4. pracownicze karty na posiłki w ramach świadczeń BHP najnowsze rozstrzygnięcia KIS
 1. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:
 • pobierania świadczeń chorobowych
 • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego
 1. korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:
 • finansowanie pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne
 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika bez składek i podatku wraz z wyżywieniem
 1. zaliczka na podatek, gdy miesiącu przekazano wyłącznie świadczenie rzeczowe

 IV.Nagrody, upominki, darowizny

 • udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach
 • nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych
 • opodatkowanie i oskładkowanie nagród
 • upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 • prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę
 • darowizna przekazana pracownikowi

V.Świadczenia finansowane z ZFŚS funduszy Związków Zawodowych środków obrotowych dla pracowników, emerytów i rencistów w najnowszych interpretacjach KIS, ZUS

Świadczenia pieniężne i rzeczowe:

 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
 • umorzenie pożyczki – skutki podatkowo składkowe
 • częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych
 • świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe
 • świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
 • świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia
 • świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty
 • świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania

Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.

 • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp. zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
 • organizacja dnia dziecka, mikołajek
 • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach
 • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł

Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18

 • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność
 • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
 • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 • które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)
 • źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania

formularz zgłoszeniowy + oferta