Zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy oraz skuteczna interwencja wobec ich sprawcy

Termin i miejsce szkolenia: 24 lutego 2015 r. w godz. od 9:00 do 15:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 lutego 2015 r. – liczba miejsc ograniczona!
Koszt szkolenia: 260,00 zł netto – 10 % zniżki za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.
W cenę wliczono: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej:

– skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i dorosłym osobom doznającym przemocy oraz interwencje wobec sprawcy przemocy

– skutecznego przerwania przemocy i izolację sprawcy

– uzyskanie informacji dotyczącej umieszczenia dziecka poza rodziną przez pracownika socjalnego i policję

Szkolenie poprowadzi:

Alina Prusinowska – Marek – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Psychologii Zdrowia PTP – Studium Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Pomocy Rodzinie, Studium Prawa Europejskiego. Posiada certyfikat IPZ PTP superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat IPZ PTP specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy. Kurator specjalista ds. rodzinnych, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym, członek Porozumienia „Niebieska Linia”, Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, przewodnicząca Rady Fundacji Projekt ROZ, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy przy PARPA, wykładowca Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury. Wysoko oceniany trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, autorka publikacji.

W załączeniu przedstawiamy Państwu pełny zakres tematyczny szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Zobacz załącznik