Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r.

Termin i miejsce szkolenia:  4 lipca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Adresaci: pracownicy i specjaliści z działu kadr i płac, HR, kierownicy, oraz wszyscy zainteresowani tematem.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:    

17 czerwca 2019 r.        290,00 zł netto
24 czerwca 2019 r.       300,00 zł netto
2 lipca 2019 r.                310,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny, w 2007 r. wpisana na listę radców prawnych w Katowicach. Ekspert z dziedziny prawa pracy, były pracownik – specjalista ds. prawnych w Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi Kancelarię Prawną gdzie zajmuje się obsługą prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jednostek samorządowych, ZOZ oraz podmiotów gospodarczych, prowadzi indywidualne sprawy sądowe przed sądami pracy. Wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu Ośrodek zamiejscowy w Chorzowie, Wyższej Szkole Zabezpieczenia i Ochrony Pracy w Katowicach, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych. Doświadczony i wysoko oceniany trener, prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników działów personalnych, jak i kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy, wypowiedzeń umów o pracę, dyskryminacji, mobbingu oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

PROGRAM:

 1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS:
  • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych ,
  • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS.
 1. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
  • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu.
 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
  • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
  • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN.
 1. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych:
  • sposoby pozyskiwania informacji przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych,
  • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów,
  • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny  i sytuacji życiowej.
 1. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych.
 2. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.
 3. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS:
  • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi,
  • wybór przedstawiciela załogi pracowników.
 1. Komisje socjalne:
  • zasady tworzenia komisji socjalnych,
  • skład komisji.
 1. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS –
 2. Dodatkowo – zmiany w od 04.05.2019 r. w zakresie:
  • danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane przez pracodawcę,
  • danych osobowych pracownika przetwarzanych przez pracodawcę,
  • monitoringu wizyjnego,
  • monitoringu poczty elektronicznej.

 

formularz zgłoszeniowy + oferta