Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na Liście płac w 2019 roku w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo-podatkowych

Termin i miejsce szkolenia:  8 maja 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń na bazie wybranych wyjaśnień i interpretacji: MRPiPS, PIP, ZUS, US oraz wyrokach sądów.

Na szkoleniu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowego ustalania podstaw, które budzą najwięcej zastrzeżeń i wątpliwości.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń,   osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                            
 19 kwietnia    2019 r.       300,00 zł netto
30 kwietnia    2019 r.       310,00 zł netto
6 maja              2019 r.       320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, urlopach, umowach, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN.  Współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwis Prawno – Pracowniczy”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku „Kadry  i płace”.

PROGRAM

 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca na bazie aktualnych stanowisk PIP, Ministerstwa Rodziny i Pracy
 • wynagrodzenia w miesiącu zatrudnienia, rozwiązania umowy, choroby pracownika
 • rozliczanie wynagrodzenia w różnych systemach czasu pracy
 • rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane i nadpracowane godziny
 • powrót z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wynagrodzenie
 • e-ZLA na dni wolne od pracy lub tylko na dni robocze
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego i e-ZLA
 • praca na część etatu łączoną z urlopem rodzicielskim a wynagrodzenie
 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny wybrane zagadnienia na bazie wyjaśnień MRPiPS oraz PIP
 • pierwszy i kolejny miesiąc zatrudnienia a zmienne składniki wynagrodzenia
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop
 • konsekwencje przeniesienia urlopu na kolejną umowę a wynagrodzenie za urlop
 • premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa w podstawie
 • przeliczanie podstawy po zmianie wysokości wynagrodzenia lub zaprzestaniu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia
 • powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej urlopem wychowawczym bezpłatnym, macierzyńskim i rodzicielskim oraz chorobą a obowiązek przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia
 • ekwiwalent w pierwszym i kolejnym miesiącu pracy
 • składniki za okresy dłuższe niż jeden miesiąc a nieprzepracowanie okresu 12 miesięcy
 • zasady dopełniania podstawy do ekwiwalentu w przypadku nieobecności
 1. Rozliczanie wynagrodzenia w przypadku innych nieobecności w pracy
 • zwolnienie od wykonywania pracy:
  badania lekarskie
  dni na poszukiwanie pracy
  podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  opieka nad dzieckiem
  urlopy okolicznościowe
  karmienie dziecka piersią
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia
 • szkolenia BHP
 1. Praca w godzinach nadliczbowych w tym kwalifikacja nadgodzin
 • odebranie czasu wolnego w innym miesiącu kalendarzowym
 • godzin ponadwymiarowe dobowe i średniotygodniowe
 • przekroczenie godzin ponadwymiarowych a dodatek do wynagrodzenia
 • nadgodziny „dobowe i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
  wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
  praca w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowe
  – praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
  – planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
  – praca w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy
 1. Świadczenia zwolnione z opodatkowania stanowiące podstawę wymiaru składek ZUS
 • świadczenie pieniężne za pobyt w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych
 • noclegi: przychód zwolniony w części z opodatkowania a podlegający ZUS
 • dofinansowanie dla dzieci wypoczynku zorganizowanego ze środków obrotowych
 • świadczenia rzeczowe a brak możliwości poboru zaliczki na podatek dochodowy
 • zapomogi losowe wypłacane pracownikom, emerytom i rencistom z ZFŚS

formularz zgłoszeniowy+oferta