Wykwalifikowani strażacy – bezpieczna wieś!

Projekt adresowany jest do czynnie działających strażaków OSP wsi Wilcza (powiat gliwicki, gmina Pilchowice).

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji specjalistycznych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy poprzez udział w projekcie. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kursów:

  • Kwalifikowana pierwsza pomoc Pozwoli na uzyskanie tytułu „Ratownika” w świetle Ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.
  • Obsługa piły mechanicznej do ścinki drzew Kwalifikacje z zakresu obsługi piły mechanicznej jest niezbędna w zawodzie strażaka.

W ramach projektu odbędą się również warsztaty psychologiczne z zakresu technik radzenia sobie ze stresem.

Rekrutacja ma charakter otwarty i przeprowadzana jest przy pomocy Prezesa OSP Wilcza, ze względu na posiadane przez niego informacje dotyczące kwalifikacji strażaków oraz wiedzę na temat potrzeb szkoleniowych.

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2010 r. – 31.08.2010 r. w systemie weekendowym. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać na stronie internetowej projektu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.