„Wszyscy razem – mamy nowe możliwości”

Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie zaprasza do udziału w projekcie „Wszyscy razem – mamy nowe możliwości

Wsparciem zostaną objęte osoby:

  • zagrożone zwolnieniem,
  • przewidziane do zwolnienia,
  • zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W projekcie założono następujące instrumenty wsparcia:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • pośrednictwo psychologiczne,
  • szkolenia zawodowe,
  • staż zawodowy,
  • pośrednictwo pracy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 50% uczestników projektu.

 

KONTAKT:

Vision Consulting Sp. z o.o.
Łukasz Sobczyszczak
tel.: 572-720-525
e-mail: nowemozliwosci@vision-consulting.pl