Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej

Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest jednym z narzędzi, jakie Unia Europejska wykorzystuje by osiągnąć poprawę sytuacji na rynku pracy. Projekty realizowane w ramach PIW EQUAL są z zasady projektami innowacyjnymi, mającymi na celu opracowanie i testowanie nowatorskich, niestandardowych sposobów zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Jeśli wymyślone sposoby się sprawdzają, podejmowane są dalsze działania mające na celu ich jak najszerszą promocję oraz włączenie do procedur stosowanych przez urzędy i inne instytucje rynku pracy.

Na ogłoszony w Polsce konkurs napłynęło 751 wniosków, z czego realizowanych jest 107 projektów na sumę około 700 milionów złotych. Z województwa śląskiego zakwalifikowanych zostało 9 przedsięwzięć, a jednym z nich jest projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Zabrzu pn.: „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” (WISP), w którym Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa wraz z 16 instytucjami i organizacjami tworzy Partnerstwo na Rzecz Rozwoju WISP.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.