Prawo pracy w praktyce w I połowie 2019 r. Nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów.

Termin i miejsce szkolenia:      29 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania prawa  pracy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ostatnich zmian w przepisach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań aktualnych problemów z jakimi spotykają się pracownicy działów kadr.

Adresaci: pracownicy działów kadr, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
28 lutego 2019 r
.            280,00  zł netto
29 marca
2019 r.            300,00  zł netto
19 kwietnia 2019 r.       
320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi  inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz na Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z piętnastoletnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Program szkolenia:

 1. Nowa dokumentacja ze stosunku pracy i akta osobowe pracowników, obowiązujące od
  1 stycznia 2019r.
 2. Nowa dokumentacja pracownicza wynikająca z rozporządzenia MRPiPS z dnia 10.12.2018r, które wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019r.!!!!! (Dz. U. z 2018r., poz. 2369).
 3. Do kogo i w jakim zakresie stosujemy nowe przepisy.
 4. Cztery części akt osobowych.
 5. Zasady prowadzenia dokumentacji dotychczas zatrudnionych i nowozatrudnionych pracowników.
 6. Kiedy można, a kiedy trzeba dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów.
 7. Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.
 8. Termin 30 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.
 9. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia
  10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.
 10. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
 11. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
 12. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 13. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.
 14. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
 15. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
 16. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
 17. Nowe zasady przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
 18. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych.
 19. Nowe uprawnienia związków zawodowych.
 20. Nowe zasady współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 21. Wprowadzanie zmian w regulaminach w zakładach pracy, w których działają organizacje związkowe.
 22. Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.
 23. Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 24. Jak rozwiązać zawartą umowę o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy?
 25. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
 26. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
 27. Pytania i odpowiedzi.

formularz zgłoszeniowy+oferta