Praktyka inwentaryzacji czyli jak obniżyć koszty zarządzania majątkiem

Termin i miejsce szkolenia: 28 czerwca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie istoty inwentaryzacji i odpowiedzialności za sprawne przeprowadzenie i wynik oraz wpływ na całościowe zarządzanie majątkiem.
 • Prowadzenie ewidencji majątku i dokumentacji inwentaryzacyjnej, procedury.
 • Przedstawienie współczesnych metod inwentaryzacji i ich skuteczności.
 • Szkolenie nie jest o zapisach w księgach rachunkowych.
 • Zwiększenie kompetencji osób odpowiedzialnych za majątek co oznacza zmniejszenie kosztów zarządzania majątkiem i inwentaryzacji.

Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia będą mogli sprawnie przygotować i przeprowadzić inwentaryzację, sporządzić sprawozdanie z jej wyników, opracować instrukcje inwentaryzacji i procedury zarządzania majątkiem.W ramach szkolenia zostaną przedstawione sposoby upraszczające i ułatwiające cały proces inwentaryzacji oraz zarządzania majątkiem.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                                        
 3 czerwca 2019 r.     300,00 zł netto
10 czerwca 2019 r.    320,00 zł netto
18 czerwca 2019 r.     330,00 zł netto

Szkolenie poprowadzi Trener w biznesie, doradca w zrozumieniu RODO, konsultant procesów zarządzania majątkiem.
Przeprowadził kilkanaście tysięcy certyfikowanych zgodnie z ISO projektów inwentaryzacyjnych w większości zakończonych całodziennymi szkoleniami wewnętrznymi. Twórca i trener metodyki Inwentaryzacja 4.0™ w której zarządzanie majątkiem jest elementem kierowania przedsiębiorstwem oraz ciągłego doskonalenia i podnoszeniem świadomości pracowników. Absolwent kierunku budowlanego i rachunkowości, absolwent Pierwszego Studium Trenerów i Inkubatora HRDBP.
Posiada certyfikat Min. Finansów, certyfikat Trenera Standardu HRDBP, certyfikat Business Trainer, Training Design Specjalist, Coach Kryzysowy w Biznesie, Trener Rozwoju Osobistego.Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, członek Polish Society for Training and Development, członek zarządu Polish Asset Management and Maintenance Society.
Obszary szkoleniowe: inwentaryzacja i zarządzanie majątkiem, ochrona danych przedsiębiorstwa i danych osobowych.

Program szkolenia

 1. Pojęcie i istota inwentaryzacji, podstawy prawne, historia
 2. Cele przeprowadzania inwentaryzacji, czyli po co nam inwentaryzacja.
 3. Przepisy prawa a praktyka inwentaryzacji
 4. Zakres inwentaryzacji majątku.
 5. Rodzaje inwentaryzacji, terminy i metody.
 6. Zasady inwentaryzacji dawniej i obecnie.
 7. Inwentaryzacja dawniej i dziś. Perspektywy, kierunki.
 8. Organizacja inwentaryzacji i jej etapy
 9. Rozliczenie, różnice, wnioski, raporty i rekomendacje
 10. Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w toku przygotowania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji oraz przy wprowadzaniu do ewidencji.
 11. Psychologiczne aspekty zarządzania majątkiem i inwentaryzacji.
 12. Inwentaryzacja jako nieodzowny element całościowego zarządzania majątkiem. Kierunki, normy, praktyki.
 13. Czy inwentaryzacja okresowa jest niezbędna.
 14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja podsumowująca.formularz zgłoszeniowy + oferta