Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych. Alternatywa wyboru. Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego.

Termin i miejsce szkolenia:  11 lipca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Celem szkolenia jest przekazanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Zdobyta wiedza ma ułatwić sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników działów kadrowo-płacowych, działów personalnych, biur rachunkowych i firm outsourcingowych prowadzących dokumentacją kadrową oraz do osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                             
24 czerwca 2019 r.             300,00 zł netto
1 lipca    2019 r.                   310,00 zł netto
8 lipca  2019 r.                    320,00 zł netto

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, urlopach, umowach, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN.  Współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwis Prawno – Pracowniczy”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku „Kadry  i płace”.

PROGRAM

 Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru

 1. Filary systemu emerytalnego a PPE
 2. Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach
 3. Różnice PPE vs PPK co korzystniej

Podstawowe założenia i cele systemu PPK

 1. PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności
 2. obowiązek i terminy utworzenia PPK
 3. uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy) oraz podmioty zatrudniające dla celów PPK

Mechanizm funkcjonowania systemu PPK

 1. Dobrowolność uczestnictwa w PPK
  • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
  • procedura informacyjna dla uczestników
 2. Wpłaty dokonywane do PPK
  • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
  • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK
  • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
  • podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
  • przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców
 3. Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 4. Koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem
 5. Portal internetowy PPK
 6. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz przypadkach śmierci uczestnika
 7. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
 • podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
 • skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia
 • wypłata tyt. poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego

8.Wdrożenie PPK: jak przygotować firmę na planowane zmiany w systemie emerytalnym

 1. Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK
  • zawarcie umów składających się na PPK konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
  • reprezentacja osób zatrudnionych
 2. Obowiązki pracodawcy w PPK

9.Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 01 stycznia 2019 r.

 1. wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika
 2. wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń
 3. od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń
 4. czy potrzebna jest zgoda pracownika

formularz zgłoszeniowy+oferta