Pomocna dłoń

Pomocna dłoń był projektem współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt został zrealizowany w dniach 12 – 14 grudnia 2007 roku w ośrodku konferencyjnym Skalnica w Wiśle.

Projekt obejmował bezpłatne szkolenie z zakresu rozpoznawania przemocy w rodzinie oraz wskazanie możliwości pomocy osobom doświadczającym przemocy. W szkoleniu wzięło udział 20 osób z terenu powiatu: gliwickiego, rybnickiego i mikołowskiego – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, straży miejskiej oraz pedagodzy.

Ponadto została wydana broszura informacyjna na temat przemocy w rodzinie. W broszurze tej znalazły się między innymi adresy ośrodków oraz rodzaj świadczonej przez nich pomocy, ponadto umieszczono w niej ogólnopolski numer niebieskiej linii. Broszura ta została umieszczona w formie wkładki w prasie lokalnej i regionalnej (Nowiny Gliwickie, Przegląd lokalny) w ilości 20 000 egzemplarzy. Dodatkowo 5000 egzemplarzy zostało dostarczone do instytucji oraz służb publicznych.