Planowane zmiany w podatku VAT na drugie półrocze 2019 r. – OSTATECZNY PAKIET USZCZELNIENIA. Analiza bieżących problemów dotyczących tego podatku.

Termin i miejsce szkolenia:    7 października 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak
i planowanych w 2019 i 2020 r.

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy działów księgowych, specjaliści podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, pracownicy działów sprzedaży osoby zajmujące się dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji na gruncie podatku VAT, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
1 października  2019 r
.   330,00  zł netto
4 października
  2019 r. 
350,00  zł netto                                                    

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi:  specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 8 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

 Program:

 1. Wprowadzenie od 01.09.2019 wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia VAT przez niektórych podatników. Firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Firmy handlujące długami.
 2. Zmiany dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości przez komorników.
 3. Wprowadzenie od 01.09.2019 tzw. białej listy umożliwiającej weryfikowania kontrahentów – zakres danych objętych tymi informacjami. Jakie sankcje będą obowiązywać od 01.01.2020 dla podmiotów płacących kontrahentom na konta nie będące w wykazie ministerialnym?
 4. Zastąpienie deklaracji VAT 7 i VAT 7K zmianami w pliku JPK

– planowane nowe pliki JPK-VDEK – likwidacja  deklaracji VAT-7 i VAT-7K

– możliwe konsekwencje na gruncie karno skarbowym likwidacji deklaracji VAT

– nowe struktury JPKVDEK

– planowane zmiany a najczęściej popełniane i wykrywane błędy w przesyłanych ewidencjach JPK VAT

– jakie problemy dostrzega Ministerstwo Finansów – niektóre odpowiedzi i rozwiązania problemów

– czy musimy wysyłać inne pliki oprócz JPK?

– komunikaty z Ministerstwa o istnieniu w JPK faktur zakupowych od podmiotu niezarejestrowanego.

 1. Rozdzielona płatność za faktury – obowiązkowy split payment od początku 2020 roku.

– planowane obowiązkowe split payment zamiast odwrotnego obciążenia

nowe oznaczenie na fakturze dokumentującej obowiązkowy split payment

jakie produkty oraz usługi zostaną objęte obowiązkowym split paymentem?

czy dostawca będzie miał wpływ na formę płatności stosowaną przez odbiorcę ?

jaki będzie pułap kwotowy płacenia obowiązkowym split paymentem?

planowana możliwość płacenia kilku faktur w jednym przelewie split payment

–  korzyści w zakresie nie stosowania sankcji oraz odpowiedzialności solidarnej w przypadku split payment

– korzyści w zakresie nie stosowania regulacji o podwyższonych odsetkach wynikającej z art. 56 b Ordynacji w przypadku split payment

– korzyści w zakresie możliwości szybszego zwrotu podatku VAT w ciągu 25 dni

– planowane wprowadzenie możliwości płacenia innych danin publicznoprawnych z konta VAT.

 1. Ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych – uchwalone i planowane zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych ON – LINE od 01.01.2020 roku.

– zmiany w zakresie zwolnień z stosowania kas nowe rozporządzenie  obowiązujące od 2019 roku do 2021 roku

– wystawianie faktury do paragony wyłącznie pod warunkiem ze paragon ma numer NIP i sankcję za niezastosowanie tej zasady – czy te przepisy weszły w życie ?

– nowe warunki techniczne stosowania kas fiskalnych- raportowanie on line obrotu do Ministerstwa Finansów  wejście w życie od maja 2019 .

– obowiązkowe kasy on-line w niektórych branżach od kiedy będą obowiązywać ?

– od kiedy obowiązkowy NIP na paragonach fiskalnych ?

– do kiedy można używać starych kas fiskalnych?

 1. Inne planowane zmiany

zmiany w definicji pierwszego zasiedlenia

ograniczenia zwrotów VAT w przypadku wystąpienia ryzyka ponadnormatywnego wzbogacenia

matryca stawek – czy stawki VAT ulegną zwiększeniu czy zmniejszeniu w roku 2020?

możliwość wprowadzenia powszechnego obowiązku wystawiania faktur elektronicznych w formacie XML

 1. Zmiany od 18 kwietnia 2019 w zakresie e-faktur przy zamówieniach publicznych – kto musi wystawiać takie e-faktury w formacie XML.

– kogo po stronie zamawiającego dotyczy e-fakturowanie

– czy wszyscy wykonawcy musza wystawiać e-faktury

– pozostałe pojęcia zawarte w nowych przepisach

 1. Omówienie metodyki zachowania należytej staranności- jak weryfikować kontrahentów żeby nie stracić prawa do odliczenia podatku naliczonego- zalecenia Ministerstwa Finansów.

–  weryfikacja podmiotów z którymi rozpoczynamy współpracę – czynności jakie powinien dokonać podatnik w celu weryfikacji swojego kontrahenta których wykonanie umożliwi mu zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania mu podatku naliczonego oraz naliczenia ewentualnych sankcji w podatku VAT

weryfikacja podmiotów w przypadku kontynuacji współpracy – czynności jakie powinien dokonać podatnik w celu bieżącej weryfikacji swojego kontrahenta których wykonanie umożliwi mu zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania mu podatku naliczonego oraz naliczenia ewentualnych sankcji w podatku VAT.

 

 1. Przypadki w których faktura traktowana jest jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego a kiedy wystarczy powstanie samego zdarzenia.

przesłanki formalne i, które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek naliczony.

– wpływ daty otrzymania faktury na odliczenie VAT

– nowe regulacje dotyczące odliczenia VAT od rozpoznanego z opóźnieniem WNT, importu usług lub odwrotnego    obciążenia lub opodatkowanie czynności która powinna być „odwrotnym obciążeniem”.

– błędna stawka na fakturze. Czy można odliczyć VAT?

– Inne błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie przysługuje.

11.Możliwe ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem od nieuczciwego dostawcy lub dostawcy niezarejestrowanego. Konsekwencje wystawiania i posługiwania się fakturami „pustymi” oraz wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub niezarejestrowany – w kontekście kontroli plików JPK.

– definicja podatnika „nie istniejącego”

– podatnicy niezarejestrowani wystawiający faktury

– możliwość korzystania z trzech baz służących do weryfikacji dostawców pod kątem zagrożenia nie odliczeniem VAT naliczonego z faktur zakupowych.

 1. Omówienie najnowszych wyroków TSUE

– wyrok w sprawie kart paliwowych

– wyrok w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych

13.Najnowsze interpretacje dotyczące kwestii odliczania VAT z samochodów osobowych

      – odliczanie VAT od samochodów będących towarem handlowym – kiedy trzeba prowadzić ewidencję ?

– odliczanie VAT od samochodów wynajmowanych – kiedy trzeba prowadzić ewidencję ?

– zasady prowadzenia ewidencji – jakie popełniamy błędy.

formularz zgłoszeniowy + oferta