OPODATKOWANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Termin i miejsce szkolenia:    6 września 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:     27 sierpnia 2019 r.  –    300,00  zł netto
30 sierpnia 2019 r.  –    310,00  zł netto
                                                                         3 września 2019 r.  –    320,00  zł netto
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi praktyk w dziedzinie stosowania prawa podatkowego i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelariach prawniczych. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację zarówno z perspektywy podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Realizując się zawodowo, uzyskała tytuł doradcy podatkowego, a efektem naukowego podejścia do zagadnień podatkowych było uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jest autorką wielu artykułów w fachowych czasopismach, szkoleń oraz książek takich jak „Podatki w organizacjach pozarządowych”, „Komentarz do ustawy o VAT”. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez udział w szeregu konferencji w roli prelegenta. Obecnie prowadzi swoja praktykę zawodową, jako doradca podatkowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Spółka komandytowa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych:

a) Najczęściej występujące w praktyce typy spółek komandytowych;

b) Spółka komandytowa jako spółka osobowa prawa handlowego;

c) Wspólnicy spółki komandytowej;

d) Rola i odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

2. Księgowość spółek komandytowych

a) Pełne księgi w spółkach komandytowych;

b) Księgowanie kapitału w spółce komandytowej;

c) Rozrachunki ze wspólnikami w spółce komandytowej;

d) Sprawozdania finansowe w spółce komandytowej.

3. Opodatkowanie spółki komandytowej

a) Podstawy prawne opodatkowania spółki komandytowej w ustawie o PIT i CIT;

b) Źródło przychodów w przypadku opodatkowania spółki komandytowej i możliwe sposoby jego opodatkowania;

c) Przychody i koszty uzyskania przychodów w spółce komandytowej;

d) Zaliczki na poczet zysku – rozliczenie w trakcie roku;

e) Dofinansowanie spółki prze wspólników (dopłat, pożyczki, podwyższenie wkładów).

4. Dochody ze zbycia udziałów w spółce komandytowej

a) Zbycie dochodów z udziałów w spółce komandytowej jako źródło przychodów;

b) Zbycie udziałów a wystąpienie ze spółki.

Oferta + formularz zgłoszeniowy