Omówienie dokonanych i planowanych zmian w przepisach CIT i VAT pod kątem zamknięcia roku 2018

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2018 r. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy podatkowe zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych. Zostaną omówione kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Będą przedstawione praktyczne kwestie zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy działów księgowych, specjaliści podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Termin i miejsce szkolenia:  14 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
4 lutego    2019 r
.       300,00  zł netto
22 lutego
   2019 r.       310,00  zł netto
  4 marca    2019 r.      
320,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

PROGRAM Zamknięcia roku w podatku CIT

 1. Nowe zasady dotyczące zaliczenia w koszty wydatków regulowanych w postaci gotówkowej – limit 15.000 zł. Aktualne interpretacje w tej materii
 • Sztuczne dzielenie transakcji
 • Transakcje zagraniczne a wspomniany limit w wyjaśnieniach ministerstwa
 • Transakcje ciągłe a limit
 • Wybrane orzecznictwo w tej kwestii
 1. Nowe zasady rozliczania cen transferowych – kogo dotyczą, jakie limity muszą być spełnione, czy dokumentacja musi być załączona do CIT 8- przedłużenie do września 2018 możliwości tworzenia dokumentacji.
 • ceny transferowe – urzędowa korekta ceny transakcyjnej i jej wpływ na zmiany w definicji podmiotów powiązanych od dnia 1 stycznia 2017 r.,
 • nowe zasady dokumentacji i nowe deklaracje w podatku u podmiotów powiązanych od 1 stycznia 2017 r. uwaga radykalne zmiany!
 • nowe regulacje dla podatników realizujących wspólne przedsięwzięcie i wspólników spółek osobowych,
 • transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi.
 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania przy transakcji wymiany udziałów- interpretacje i opinie doktryny na ten temat.
 • Na jakie elementy należy zwracać uwagę w przypadku kształtowania stosunków z innymi podmiotami
 • Przesłanki do zastosowania tej klauzuli.
 1. Zmiany w zakresie opodatkowania aportów do spółek kapitałowych – sposób wyceny aportu i wyceny przekazanych w zamian za ten aport udziałów.
 2. Najważniejsze praktyczne problemy związane z kosztami uzyskania przychodów w roku 2018

6. Nowe zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10.000 do 100.000 zł i
zaliczania tych odpisów do kosztów z mocą od 01.01.2017 roku.

 • Podwyższenie kwoty amortyzacji jednorazowej do 10.000 zł. Przedstawienie wszystkich dostępnych metod szybkiej amortyzacji.
 1. Nowa definicja przychodów z zysków kapitałowych – wprowadzenie dwóch źródeł przychodów. Jakie wnioski praktyczne po 8 miesiącach działania przepisów
 2. Nowelizacja zaliczania do kosztów wydatków z tytułu cienkiej kapitalizacji i finansowania dłużnego.
 3. Wprowadzone w 2018 roku nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów
 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika wierzytelności z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach umów pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze
 1. Nowe źródła przychodów z własnego środka trwałego – płacenie nowego podatku
 • budynek biurowy
 • budynek handlowo usługowy
 1. Problematyka związana z opodatkowaniem niektórych świadczeń i poborem podatku u źródła w przypadku podmiotów zagranicznych.
 2. Planowane zmiany w podatku CIT na rok 2019
 • zmiany w zakresie możliwości amortyzacji odziedziczonych składników majątku.
 • Podatek solidarnościowy – od dochodów uzyskanych w 2019 r.
 • Daninę solidarnościową, zwaną podatkiem dla najbogatszych, będą płaciły co roku osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Zobowiązani do tego podatnicy uiszczą ją po raz pierwszy od dochodów uzyskanych w 2019 r.
 • 5-proc. stawka podatku dla firm innowacyjnych od 2019 r.
 • Firmy, które opracują i opatentują własne innowacyjne rozwiązania, a potem wprowadzą je np. do produkcji, będą mogły skorzystać z niższej, 5-proc. stawki podatku dochodowego. Nowelizacja ustaw podatkowych wprowadzająca preferencyjną stawkę miałaby wejść w życie w 2019 roku.
 • planowane zmiany dotyczące samochodów osobowych i odpisów amortyzacyjnych – czy leasing przestanie się opłacać ?
 • Ministerstwo Finansów poinformowało 13 czerwca 2018 r. w oficjalnym komunikacie, że chce zrównać limit odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami ich leasingu operacyjnego. Czy rat leasingowych za samochód osobowy nie będzie już można zaliczać do kosztów podatkowych w całości.
 • czy zostaną uchwalone preferencje w CIT dla spółek inwestujących w najem nieruchomości od 2019 roku?
  Spółki takie inwestujące w najem nieruchomości (FINN) oraz preferencje podatkowe dla takich podmiotów i ich spółek zależnych – zakłada przygotowany przez resort finansów projekt ustawy skierowanej w piątek do konsultacji publicznych. Uswa o firmach inwestujących w najem nieruchomości (razem ze zmianami w CIT) ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.
 • Niższy CIT dla małych i średnich przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.
 • Zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego niższy podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorców mógłby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. – ocenił wiceminister finansów Paweł Gruza. Stawka podatku CIT miałaby zostać obniżona do 9 proc.

PROGRAM Zamknięcia roku w podatku VAT

 1. Zmiany w zakresie rozdzielenia płatności za faktury VAT – split payment jako dalsza część procesu uszczelniania podatku VAT od lipca 2018 roku. Planowane wprowadzenie obowiązkowego SPLIT PAYMENTU
 • wprowadzenie zasady odrębnego płacenia za faktury kosztowe na konto netto oraz wydzielone konto VAT – czy jest to dobrowolne rozwiązanie?
 • wprowadzenie pojęcia dedykowanego komunikatu przelewu
 • jakie są korzyści ze stosowania split payment ?
 • wpływ split payment na powstawanie zatorów płatniczych
 • czy podatnik będzie mógł rozporządzać środkami z rachunku VAT
 • przypadki w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.
 1. Omówienie zmian związanych z odwrotnym obciążeniem i jego rozliczeniem w zakresie towarów i usług budowlanych w 2018 roku
 • najnowsze interpretacje dotyczące podwykonawstwa
 • fakturowanie odwrotnego obciążenia w dostawie towarów i w usługach budowlanych ,
 • skutki dla wystawcy i nabywcy błędnego zastosowania odwrotnego obciążenia
 • skutki dla wystawcy i dla nabywcy błędnego NIE zastosowania odwrotnego obciążenia.
 • jakimi dokumentami wykazać wykonanie usług w ramach podwykonawstwa
 • najnowsze interpretacje dotyczące odwrotnego obciążenia w budowlance – rola opinii GUS w stosowaniu właściwych stawek
 •  wybrane problemy poruszane w interpretacjach dotyczących usług złożonych, dostawy betonu, wynajmu sprzętu z operatorem, wynajmu rusztowań z montażem i bez montażu. Czy producent może być traktowany jak usługodawca ?
 • obowiązki wykonawcy usług i dostawcy towarów z odwrotnym obciążeniem
 • pojęcie transakcji jednolitej gospodarczo w interpretacjach Min. Finansów
 1. Problematyka związana z odliczeniem podatku VAT :
 • przesłanki formalne i, które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek naliczony.
 • wpływ daty otrzymania faktury na odliczenie VAT
 • błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie przysługuje.
 • pusta faktura – co to oznacza dla wystawcy i dla nabywcy ?
 • faktury wystawione przez podmioty niezarejestrowane dokumentujące rzeczywiste czynności – czy w każdym przypadku tracimy prawo do odliczenia VAT?
 • faktury wystawione przez podmiot nieistniejący a prawo do odliczenia VAT- jaki podmiot spełnia przesłanki do uznania go za nieistniejący?
 • kiedy nie mamy prawa odliczenia VAT od podmiotu nieistniejącego?
 • jakie działania należy podjąć w ramach zasady zachowania należytej staranności aby uchronić się przed skutkami zakupu od podmiotu nieistniejącego?
 • rola regulaminu fakturowania o którym mowa w art. 106 m ustawy VAT w potwierdzeniu prawa do odliczenia podatku VAT.
 • jaki wpływ na prawo do odliczenia mają analizy rejestrów podatników VAT czynnych oraz rejestrów podatników wyrejestrowanych?
 1. Raportowanie rejestrów JPK VAT przez wszystkich przedsiębiorców oraz pozostawanie w gotowości do raportowania JPK FK oraz JPK WB i JPK Faktury a także JPK Magazyn po 01.07.2018 roku.
 • skutki wprowadzenia powszechności elektronicznego prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży
 • założenia ogólne na co trzeba zwracać uwagę w trakcie raportowania
 • najczęściej popełniane i wykrywane błędy w przesyłanych ewidencjach JPK VAT
 • sms-y i inne formy informacji otrzymywane z Ministerstwa Finansów – jak reagować na takie wiadomości?
 • zasady postępowania w przypadku zgłoszenia przez Ministerstwo Finansów komunikatu o dokonaniu zakupu od podmiotu niezarejestrowanego.
 • jakie działania ma podjąć podmiot odpowiedzialny za przekazywanie rejestrów JPK VAT w celu uchronienia się od błędów?
 • problemy jakie spotykają biura rachunkowe przy raportowaniu JPK VAT od swoich klientów czy działy księgowe w przedsiębiorstwach wielozakładowych.
 • najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie struktury JPK VAT.
 • formaty dotyczące innych programów występujące w ramach importu danych w JPK VAT

formularz zgłoszeniowy + oferta