OCHRONA PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 21 KWIETNIA 2019, WSKAZÓWKI, PROBLEMY PRAKTYCZNE STOSOWANIA NOWYCH PRZEPISÓW

Adresaci szkolenia: Urzędy Miast i Gmin, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Administracja
i zarządcy nieruchomości, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Termin i miejsce szkolenia:  11 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
11 marca 2019 r
.            290,00  zł netto
29 marca
2019 r.          310,00  zł netto
4 kwietnia 2019 r.       
330,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Prowadzący: radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną zasobów mieszkaniowych. Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami, zasobem mieszkaniowym i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

PROGRAM:

 1. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów?
 2. Zmiana pojęć ustawowych
 3. Najem umowny.
 4. Najem ustawowy.
 5. Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu, podnajmu lokalu oraz najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 6. Problemy z pojęciem „zamieszkiwanie”
 7. Umowy najmu na czas oznaczony
 8. Najem socjalny lokalu, likwidacja obowiązku wydzielania zasobu lokali socjalnych
 9. Zasady przeznaczenia lokali przez gminę na cele nie związane z pomocą mieszkaniową
 10. Nowe podstawy wypowiedzenia umowy najmu
 11. Negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego
 12. Umowy najmu zawarte przed wejściem w życie nowelizacji a ich ważność i zasady zmiany warunków
 13. Uchwały gmin dotyczące gospodarki zasobem mieszkaniowym – treść, procedura
 14. Nowe zasady przyznawania lokali socjalnych
 15. Nowe obowiązki gmin w zakresie dochodów lokatorów
 16. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym
 17. Problem dewastacji lokali przez mieszkańców, niszczenia drzwi, klatek schodowych
 18. Porządek sąsiedzki oraz stosunki międzysąsiedzkie a konflikty
 19. Rozkładnie czynszu na raty, pozew i eksmisja do gorszego lokalu
 20. Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania
 21. Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego
 22. Mieszkaniowy zasób gminy a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu
 23. Zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  -nowa treść podstawowych pojęć,
  -modyfikacja zasad wsparcia i minimalnych wymogów lokalowych,
  -nowe obowiązki beneficjentów wsparcia, banków, ministra ds. budownictwa

formularz zgłoszeniowy+oferta