NOWELIZACJA USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZAGROŻONE KARĄ

Termin i miejsce szkolenia:  5 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zarządzających podmiotami zbiorowymi oraz związanych osobowo lub majątkowo z danym podmiotem, z podstawowymi założeniami nowelizacji przepisów dotyczących odpowiedzialności tych podmiotów za czyny zagrożone karą, jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Szkolenie kierowane jest do:

Właścicieli spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń;
Prezesów i członków zarządu;
Specjalistów zajmujących się w podmiocie zbiorowymi zagadnieniami prawnymi.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
18 marca 2019 r
.            300,00  zł netto
25 marca
2019 r.            310,00  zł netto
29 marca 2019 r
.            320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalista ds. ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji, zajmuje się tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji wymaganej dla ochrony danych osobowych. Prowadzi indywidualną kancelarię prawną w Katowicach i Warszawie.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy (definicje, zasięg terytorialny)
 2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych:
  a.warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  b.zasady odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  c.wyłączenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowe
 3. Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza podmiotów zbiorowych:
  a.kary i środki karne orzekane wobec podmiotów zbiorowych:
  b.kary pieniężne i rozwiązanie podmiotu zbiorowego
  c.środki karne (przepadek mienia, zakazy, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody)
 4. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego związana z działaniami wobec osób sygnalizujących nieprawidłowości.
 5. Odpowiedzialność w przypadku połączenia, przekształcenia lub podziału podmiotu zbiorowego.
 6. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych:
  a.wszczęcie postępowania
  b.postępowanie przygotowawcze
  c.postępowanie sądowe
  d.postępowanie wykonawcze
 7. Wniosek retrybucyjny.
 8. Strony postępowania, przedstawiciele i obrońcy.
 9. Zarząd przymusowy
 10. Środki zapobiegawcze i zabezpieczenie majątkowe.
 11. Zaniechanie ukarania podmiotu zbiorowego i dobrowolne poddanie się karze przez podmiot zbiorowy.

formularz zgłoszeniowy+oferta