Microsoft Office Excel – poziom średniozaawansowany

Zapraszamy  na szkolenie z zakresu obsługi programu Microsoft Office Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników firm, którzy na co dzień pracują z komputerem i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programy Microsoft Office Excel.

Termin i miejsce szkolenia:

8 – 10 grudnia 2014 roku w godzinach od 09:00 do 15:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ulicy Dworcowej 38 a

Koszt szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 350,00 zł brutto.

W cenę wliczono między innymi:

  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • catering
  • zaświadczenia

W załączeniu przedstawiamy Państwu pełny zakres tematyczny szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym. Formularz prosimy przesłać faksem pod numer 32 235 19 50, lub e-mailem (skan) na adres biuro@fundacja.knurow.pldo dnia 3 grudnia 2014 roku.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność napływania zgłoszeń.