Kompendium podatkowe – VAT,CIT,PIT, analiza zmian w podatkach w 2019 roku.

Termin i miejsce szkolenia: 2 lipca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie podatków CIT, PIT, VAT i Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian podatkowych obowiązujących od 2019 r. co pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy w tym zakresie.

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy działów księgowych, specjaliści podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, pracownicy działów sprzedaży osoby zajmujące się dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji na gruncie podatku VAT, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
10 czerwca    2019 r
.                 300,00  zł netto
17 czerwca
   2019 r.                 310,00  zł netto
24 czerwca    2019 r.               
320,00  zł netto

Szkolenie poprowadzi:  specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 8 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

PODATEK VAT

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:

          Nowa definicja pierwszego zasiedlenia – modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zgodnie z wyrokiem TSUE . w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.

         Korekta dotycząca dostosowania przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wcześniejszych zmian przepisów w podatkach dochodowych:

         Analiza zasad  wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE:

  • doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku składania deklaracji „zerowych”,
  • nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji „zerowych”.
  • weryfikacja kontrahenta w istniejących trzech typach rejestrów dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów

Odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią.

        Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli .

        Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200 tys. zł rocznego obrotu) przez kolejne grupy podatników – jakie rodzaje działalności zostaną objęte wyłączeniem ?

Zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarowych podatkiem VAT

        Kasy rejestrujące  – planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych 2019 (kas online):

  • od kiedy konieczne będzie stosowanie kas online, a do kiedy używać można „starych” kas fiskalnych?
  •  omówienie nowych zasad stosowania kas wynikających z ustawy o VAT,
  • zmiany w zakresie warunków technicznych i zasad użytkowania kas – omówienie najistotniejszych dla podatników kwestii wynikających z:

ZMIANY OD LIPCA 2019

– ZMIANY W PLIKACH JPK planowana likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT – 7K
– możliwe zmiany w stawkach VAT na niektóre produkty
– WIS od 2020 roku ale wnioski można składać już w roku 2019
– czy będzie wprowadzony obowiązkowy Split Payment i w jakich branżach i dla jakich towarów?

PODATKI DOCHODOWE

  1. Zmiany w CIT i PIT od 2019 r. wynikające z ZMIANIANYCH ustaw:

1.1.nowy podatek – Exit tax – podatek od przeniesienia aktywów poza Polskę w tym także uwzględniający osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;

1.2.opodatkowanie obrotu bitcoinami i innymi kryptowalutami – szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi,

1.3.możliwe dalsze obniżenie stawki CIT w wysokości 9% dla wybranej grupy  podatników;

1.4.możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,

1.5.samochody firmowe – nowe zasady rozliczania wydatków i amortyzacji oraz leasing samochodów – nowe limity rozliczania kosztów;

1.6.Innovation Box – nowa ulga podatkowa;

2.Całkowicie nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych dla obu podatków od 2019 r. wynikające z projektów ustaw:

2.1.nowa definicja podmiotów powiązanych;

2.2.nowa definicja ceny rynkowej;

2.3.nowe limity i zakres dokumentacji cen transferowych (zmiany w progach dokumentacyjnych),

2.4.uproszczone zasady rozliczeń dla niektórych transakcji,

2.5.nowe zasady sporządzania dokumentacji lokalnej i grupowej,

2.6.zasady korekty dochodowości podatników,

2.7.raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R.

  1. Zmiany dotyczące wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT

formularz zgłoszeniowy+oferta