Jak rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania uproszczonego a mianowicie trybu rozpatrywania skarg i wniosków. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką postępowania skargowego i poznają najnowsze zmiany, które weszły w życie.

Termin i miejsce szkolenia: 10 czerwca 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 22 maja 2015 r.

– cena 270 zł netto

Koszt szkolenia: 290 zł netto (cena zawiera: zaświadczenie, serwis kawowy, catering, materiały szkoleniowe).

Szkolenie poprowadzi doktor habilitowany profesor nadzwyczajny, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, pracownik naukowy Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, członek etatowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, autor licznych opracowań z  zakresu prawa i postępowania administracyjnego, współautor komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego. Wysoko oceniany trener, uczestnikami jego szkoleń byli m. in.: pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Ochrony Środowiska, pracownicy samorządowi z wielu gmin i powiatów, studenci i słuchacze studiów podyplomowych.

Autor wielu publikacji, m. in.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego Komentarz” (współautorstwo), „Postępowanie administracyjne ogólne, „Podręcznik akademicki” (współautorstwo), „Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, monografia, „Zażalenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, monografia, „Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego”, monografia, „Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, monografia, „Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym”, współautor, „Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego, współautorstwo”, oraz ponad 50 innych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego w czasopismach prawniczych albo zbiorach zwartych.

  Program szkolenia:                 

 1.  Charakter prawny postępowania skargowego i wnioskowego.
 2. Skargi i wnioski a projekt ustawy o petycjach.
 3. Rozgraniczenie skargi od wniosku.
 4. Właściwość organów do rozpatrzenia skargi (wniosku).
 5. Skarga w sprawie indywidualnej załatwianej decyzją administracyjną:
  • wniesiona przed wszczęciem postępowania,
  • wniesiona w toku postępowania,
  • wniesiona w stosunku do decyzji administracyjnej ostatecznej.
 6. Termin załatwienia skargi
 7. Forma załatwienia skargi
 8. Postępowanie ze skargą pieniacką
 9. Właściwość organów do rozpatrzenia wniosku
 10. Termin załatwienia wniosku
 11. Forma załatwienia wniosku
 12. Przyjmowanie skarg i wniosków

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 czerwca 2015 r. – liczba miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy