Jak prawidłowo planować i rozliczać czas pracy

Termin i miejsce szkolenia:  24 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,|
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu czasu  pracy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ostatnich zmian w przepisach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań aktualnych problemów z jakimi spotykają się pracownicy zajmujący się rozliczaniem pracowników.

Adresaci: pracownicy działów kadr i płac, osoby zajmujące się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz wszyscy zainteresowani tematem.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
29 marca 2019 r.      290,00 zł netto
8 kwietnia 2019 r.    300,00 zł netto
17 kwietnia 2019 r.   310,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny, w 2007 r. wpisana na listę radców prawnych w Katowicach. Ekspert z dziedziny prawa pracy, były pracownik – specjalista ds. prawnych w Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi Kancelarię Prawną gdzie zajmuje się obsługą prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jednostek samorządowych, ZOZ oraz podmiotów gospodarczych, prowadzi indywidualne sprawy sądowe przed sądami pracy. Wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu Ośrodek zamiejscowy w Chorzowie, Wyższej Szkole Zabezpieczenia i Ochrony Pracy w Katowicach, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych. Doświadczony i wysokooceniany trener, prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników działów personalnych, jak i kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy, wypowiedzeń umów o pracę, dyskryminacji, mobbingu oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

PROGRAM:

  1. Czas pracy – definicja a praktyka:

co zaliczać do czasu pracy,

co czasem pracy nie jest

czas pracy a podróż służbowa

  1. Pojęcia o strategicznym znaczeniu:

rozkład czasu pracy – organizacyjny element organizacji czasu pracy,

wymiar czasu pracy – praktyczne obliczenia,

okres rozliczeniowy i systemy – jak ustalać i od czego zależy

  1. Definicje:

doba pracownicza

odpoczynek dobowy, tygodniowy – najczęstsze błędy,

doba a  spóźnienia, wyjścia prywatne,

ruchomy czas pracy

  1. Planowanie czasu pracy:

planowanie a system

techniczne rozwiązania

korekty harmonogramu

planowanie pracy w godzinach nadliczbowych

  1. Godziny nadliczbowe:

dopuszczalność i kiedy występują

jak sformułować polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
ewidencja – a lista obecności

  1. Przekroczenia dobowe:

kiedy powstają w różnych systemach

jak prawidłowo rekompensować

ruchomy rozkład czasu pracy

  1. Przekrojenia tygodniowe:

kiedy powstają w zależności od systemu i okresu rozliczeniowego

sposób obliczania norm średniotygodniowych

„wolna sobota”, niedziela, święto – różnice w rekompensowaniu

  1. Limity pracy w godzinach nadliczbowych

ile godzin nadliczbowych można zlecić pracownikowi w dobie, tygodniu, miesiącu i roku

  1. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:

kontrola i środki prawne stosowane

sankcje i osoby ponoszące odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy.

  1. Pytania związane ze specyfiką zatrudnienia z zakładzie.

formularz zgłoszeniowy+oferta