III edycja konkursu WSPÓŁPRACA SFERY PRZEDSIĘBIORSTW I NAUKI

Obserwatorium Specjalistyczne ICT, działające przy Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice sp. z o.o., w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie w ramach marki INNOSILESIA 2013  Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki.

Konkurs skierowany do:

jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które zgłaszają osobę/y fizyczne odpowiedzialne za powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Wdrożone innowacyjne rozwiązanie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko przez jedną instytucję w ramach konkursu.

Poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizator konkursu rozumie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub produkcyjnych polegających na: zbudowaniu, przetestowaniu i zademonstrowaniu produktu w wersji użytkowej lub wprowadzeniu produktu do sprzedaży.

Cel konkursu:

 • Promocja wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim.
 • Poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk.
 • Zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych.
 • Wybór najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w życie poprzez współpracę śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które będzie można promować jako „dobre praktyki”.

Nagrody w konkursie:

 • Laureat I miejsca otrzymuje nagrodę specjalną Marszałka INNOSILESIA

Nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 5 000 zł,
 • II miejsce – 3 000 zł,
 • III miejsce – 2 000 zł,

oraz:

 • Dyplom INNOSILESIA oraz artykuły w prasie mające na celu promowanie „dobrych praktyk” za I, II i III miejsce.
 • Każdy z laureatów głównej nagrody uzyskuje prawo do korzystania z logo konkursu INNOSILESIA w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.
 • Potwierdzeniem prawa do używania logo konkursu jest uzyskanie dyplomu INNOSILESIA oraz pisemnego zaświadczenia.
 • Każdy z podmiotów nominowanych do drugiego etapu uzyskuje certyfikat udziału w konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” w ramach marki INNOSILESIA.

Zgłoszenia:

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy przesłać pocztą lub złożyć osobiście arkusz zgłoszeniowy w sekretariacie Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., adres: ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice do dnia 29.08.2014 r. do godziny 16.00.