Gliwicki PakON II

Opublikowano w dniu 10.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Zapytanie ofertowe Nr 6/2017/PAK


Opublikowano w dniu 31.10.2017 r.

Fundacja Rozwoju Lokalnego

44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38 a

NIP 631- 00-13-141, REGON 2714422392

 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik ochrony osób i mienia bez licencji” dla 7 Uczestników/czek projektu „Gliwicki pakON II” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe Nr 6/2017/PAK


Opublikowano w dniu 31.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – zapytanie ofertowe Nr 5/2017/PAK


Opublikowano w dniu 21.08.2017 r.

Fundacja Rozwoju Lokalnego

44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38 a

NIP 631- 00-13-141, REGON 271442392

 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik utrzymania czystości” dla 8 Uczestników/czek projektu „Gliwicki pakON II” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/PAK