Dotacje nie obce nam

Projekt „Dotacje nie obce nam” skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Knurów.

Projekt „Dotacje nie obce nam”  realizowany w ramach zadania publicznego – edukacja społeczna,  współfinansowany jest przez Gminę Knurów.

Projekt skierowany jest do co najmniej 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej. Okres realizacji 01.03.2017 r. – 30.04.2017 r.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

– szkolenia/warsztaty,

– materiały szkoleniowe,

– bufet kawowy

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji minimum 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych.