Dokumentacja i fakturowanie w podatku VAT po zmianach w roku 2019 PLANOWANE ZMIANY OD LIPCA 2019 R.

Termin i miejsce szkolenia:  6 czerwca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowych i praktycznych informacji odnośnie zasad wystawiania i rozliczania faktur na gruncie podatku VAT, oraz omówienie szczegółowo  wszystkich zmian wprowadzonych w ostatnim czasie oraz tych, które mają obowiązywać od lipca tego roku.

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy działów księgowych, specjaliści podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, pracownicy działów sprzedaży osoby zajmujące się dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji na gruncie podatku VAT, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
20 maja    2019 r
.           300,00  zł netto
24 maja
   2019 r.          
310,00   zł netto
31 maja    2019 r.           320,00   zł netto

Szkolenie poprowadzi:  specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 8 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

1.Niezależna od rejestrów VAT dokumentacja w postaci JPK –vat. Obowiązkowe
raportowanie rejestrów VAT przez wszystkich podatników VAT czynnych.

 • planowane nowe pliki JPK-VDEK – likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K od lipca 2019
 • wprowadzenie powszechności elektronicznego prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży
 • obowiązek raportowania także zerowych rejestrów
 • najczęściej popełniane i wykrywane błędy w przesyłanych ewidencjach JPK VAT
 • jakie problemy dostrzega Ministerstwo Finansów – niektóre odpowiedzi i rozwiązania problemów
 • czy musimy wysyłać inne pliki oprócz JPK?
 • niektóre elementy praktycznego przygotowania pod kątem raportowania rejestrów zakupu-sprzedaży VAT przez biura rachunkowe czy działy księgowe w przedsiębiorstwach wielozakładowych.
 • najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie JPK.
 • komunikaty z Ministerstwa o istnieniu w JPK faktur zakupowych od podmiotu niezarejestrowanego.

2.Zmiany od 18 kwietnia 2019 w zakresie e-faktur przy zamówieniach publicznych – kto musi wystawiać takie e-faktury w formacie XML.

 • kogo po stronie zamawiającego dotyczy e-fakturowanie
 • czy wszyscy wykonawcy musza wystawiać e-faktury
 • pozostałe pojęcia zawarte w nowych przepisach

3.Rozdzielona płatność za faktury – kiedy obowiązkowy split payment i w jakich branżach czy już od lipca 2019 ?

 • planowane obowiązkowe split payment zamiast odwrotnego obciążenia
 • wprowadzenie zasady odrębnego płacenia za faktury kosztowe na konto „netto” oraz wydzielone konto VAT
 • czy jako nabywca musimy płacić split paymentem?
 • czy dostawca ma wpływ na formę płatności stosowaną przez odbiorcę ?
 • wprowadzenie pojęcia „ dedykowanego komunikatu przelewu”
 • korzyści w zakresie nie stosowania sankcji oraz odpowiedzialności solidarnej w przypadku split payment
 • korzyści w zakresie nie stosowania regulacji o podwyższonych odsetkach wynikającej z art. 56 b Ordynacji w przypadku split payment
 • korzyści w zakresie możliwości szybszego zwrotu podatku VAT w ciągu 25 dni
 • przypadki w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.
 • analiza tej firmy płatności po kilku miesiącach działania – komentarze Ministerstwa Finansów

4.Ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych – uchwalone i planowane zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych w roku 2019 – KASY ON LINE OD 2020

 • zmiany w zakresie zwolnień z stosowania kas nowe rozporządzenie obowiązujące od 2019 roku do 2021 roku
 • wystawianie faktury do paragony wyłącznie pod warunkiem ze paragon ma numer NIP i sankcję za niezastosowanie tej zasady – czy te przepisy weszły w życie ?
 • nowe warunki techniczne stosowania kas fiskalnych- raportowanie on line obrotu do Ministerstwa Finansów wejście w życie od maja 2019 .
 • obowiązkowe kasy on-line w niektórych branżach od kiedy będą obowiązywać ?
 • czy można będzie wystawiać faktury do paragonów bez NIP?

5. Inne planowane zmiany oraz zmiany które weszły od 01.01.2019

 • WIS ma obowiązywać od 2020 roku ale wnioski można już będzie składać w roku 2019
 • planowane zmiany w stawkach VAT na niektóre produkty
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia – zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości
 • nowe zasady zwrotu podatku VAT
 • odmowa zwrotu w przypadku wystąpienia ponadnormatywnego wzbogacenia
 • opodatkowanie bonów

6.Problematyka związana z fakturowaniem i rozliczaniem samochodów osobowych w podatku VAT w związku z zmianami w podatkach CIT i PIT od 2019 roku .

 • kiedy opłaca się prowadzić ewidencję dla celów pełnego rozliczenia VAT i kosztów w PIT i CIT
 • rozróżnienie wydatków ograniczonych do 150.000 zł od wydatków eksploatacyjnych ograniczanych do 75% w podatkach dochodowych.
 • kiedy samochody mają pełne prawo do odliczenia podatku VAT jak i kosztów w podatkach dochodowych ?
 • wpływ zmiany wykorzystania samochodu dla celów działalności w kontekście obowiązków ewidencyjnych w podatku VAT,CIT i PIT
 • najnowsze interpretacje dotyczące rozliczania VAT i zaliczania wydatków do kosztów związanych z samochodami użytkowanymi w firmie.

7.Omówienie obowiązujących zasad dotyczących fakturowania , faktury papierowe , faktury elektroniczne i korygujące w kontekście najnowszych interpretacji:

 • podmioty obowiązane do wystawiania faktur i podatnicy VAT, którzy nie muszą wystawiać faktur.
 • elementy jakie powinna zawierać faktura by spełniała swoje funkcje
 • faktura zaliczkowa.
 • faktura VAT a refaktura.
 • kiedy faktura a kiedy paragon .
 • faktura w walucie obcej.
 • terminy wystawiania faktur.
 • konsekwencje błędów i wadliwości w wystawianych fakturach- perspektywa sprzedawcy i nabywcy.
 • faktury w obrocie międzynarodowym
 • dokumentowanie stawki 0% przy WDT
 • dokumentowanie stawki 0% w przypadku exportu
 • faktury korygujące w przypadku błędnego odbiorcy
 • faktury korygujące błędne stawki, odwrotne obciążenie zamiast stawki VAT czy stawkę „zw” zamiast stawek podatkowych.
 • zbiorcze faktury korygujące.
 • kurs na fakturze korygującej.
 • ujęcie w deklaracji VAT-7 faktury korygującej in minus i in plus, w tym faktury z zagranicy. Przedstawienie problemu z punktu widzenia sprzedawcy i nabywcy.
 • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Nowe interpretacje i orzeczenia.
 • zakres danych które można zmieniać notą korygującą, a które nie podlegają zmianie notą korygującą?
 • korygowanie nota pełnych danych nabywcy.- czy jest taka możliwość ?
 • forma akceptacja noty ..
 • duplikaty faktur – odliczanie VAT z duplikatu. Wstecz czy na bieżąco?

8.W jakich przypadkach faktura traktowana jest jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego a kiedy wystarczy powstanie samego zdarzenia.

 • przesłanki formalne i, które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek naliczony.
 • wpływ daty otrzymania faktury na odliczenie VAT
 • nowe regulacje dotyczące odliczenia VAT od rozpoznanego z opóźnieniem WNT, importu usług lub odwrotnego obciążenia lub opodatkowanie czynności która powinna być „odwrotnym obciążeniem”.
 • błędna stawka na fakturze. Czy można odliczyć VAT?
 • inne błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie przysługuje.
 • czy należy płacić VAT od towarów skradzionyc

9.Konsekwencje wystawiania i posługiwania się fakturami „pustymi” oraz wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub niezarejestrowany – w kontekście kontroli plików JPK.

 • pusta faktura co to oznacza
 • definicja podatnika „nie istniejącego”
 • podatnicy niezarejestrowani wystawiający faktury
 • możliwość korzystania z trzech baz służących do weryfikacji dostawców pod kątem  zagrożenia nie odliczeniem VAT naliczonego z faktur zakupowych.formularz zgłoszeniowy + oferta