Czas na zmiany II

Od 9 stycznia do 31 października 2017 r. Fundacja Rozwoju Lokalnego realizuje zadanie publiczne Miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Czas na zmiany II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem zadania jest aktywizacja, integracja społeczna i zawodowa, uzyskanie kwalifikacji zawodowych popartych formalnym egzaminem oraz pomoc w podjęcia zatrudnienia 35 uczestnikom projektu „Czas na zmiany II” poprzez realizację wszechstronnego wsparcia.

 

Zadanie będzie realizowane zgodnie z założeniami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie i zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działań dla 35 osób w wymiarze 12 godz./osoba.
  1. Zorganizowanie 3 wizyt studyjnych do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne lub do podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego.
  2. Wsparcie trenera pracy w wymiarze 225 godz. średnio dla 15 osób/ 15 godz./osoba.
  3. Zorganizowanie dla uczestników projektu 5 spotkań uczestników projektu z pracodawcami z lokalnego rynku pracy.
  1. Przeprowadzenie szkoleń i kursów zakończonych formalnym egzaminem dla 35 osób, w tym:
  • szkolenie operator koparko-ładowarki w wymiarze 180 godz. dla 5 osób,
  • obsługa wózka widłowego/ jezdniowego w wymiarze 60 godz. dla 10 osób,
  • język angielski/niemiecki poziom podstawowy/średniozaawansowany w wymiarze 120 godz. dla 10 osób,
  • kurs spawania MIG/MAG w wymiarze 140 godz. dla 5 osób,
  • uprawnienia SEP do 1 kVA-E i ZP w wymiarze 48 godz. dla 5 osób.