Szkolenia

Praktyczne warsztaty dla ABI i ADO, tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do:
– dyrektorów, pracowników kadr;
– administratorów baz danych;
– oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w instytucjach i firmach.

Termin i miejsce: 25-26 lutego 2016 r. –  Hotel Kotarz *** Spa & Wellness

Brenna, ul. ul. Wyzwolenia 40, http://kotarz.com
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 lutego 2016 r.
Koszt: 880 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, zakwaterowanie -nocleg w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, telefon, Internet, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, korzystanie z Centrum Wellness, bezpłatny parking hotelowy).

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2016 r. – 830 zł

więcej »

Pomoc publiczna w praktyce

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dotyczących pomocy publicznej,
oraz nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w tym zakresie.

Termin i miejsce: 4 lutego 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 stycznia 2016 r.
Koszt: 300 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 11 stycznia 2016 r. – 280 zł

więcej »

Zmiany w prawie pracy w 2016 roku, skutki dla szkół i placówek oświatowych

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zmian wprowadzonych
w prawie pracy, przybliżenie nowych zasad zatrudniania pracowników w placówkach
oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i rozwiązywania umów,
zwolnień z obowiązków świadczenia pracy oraz omówienie przepisów przejściowych

Termin i miejsce: 12 stycznia 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 stycznia 2016 r.
Koszt: 320 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 31 grudnia 2015 r. – 300 zł

więcej »

Wypadki przy pracy i związana z nimi procedura powypadkowa

Czy każdy wypadek to czysty przypadek?
Profilaktyka wypadkowa wraz z zagadnieniami dotyczącymi ergonomii

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu procedury
oraz dokumentacji związanej z wypadkami.

Termin i miejsce: 27 listopada 2015 r. godz. 9:00- 14:00 siedziba Fundacji – Knurów ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 listopada 2015 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 10 listopada 2015 r. – 270zł

więcej »

Kadry w oświacie

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego zakresie zatrudniania                          i wynagradzania nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania obowiązujących      w tym zakresie przepisów.

Termin i miejsce: 16 listopada 2015 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 listopada 2015 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 2 listopada 2015 r. – 270zł

więcej »

Wypadki przy pracy i związana z nimi procedura powypadkowa

Czy każdy wypadek to czysty przypadek?
Profilaktyka wypadkowa wraz z zagadnieniami dotyczącymi ergonomii

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu procedury oraz dokumentacji związanej z wypadkami.
Szkolenie adresowane jest do:
– kadry kierowniczej
– pracowników służb BHP

Termin i miejsce: 29 października 2015 r. godz.9:0014:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 października 2015 r.
Koszt: 280 zł netto (cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

więcej »

Zarządzanie energią własną i organizacji

Termin i miejsce szkolenia: 22 – 23 października 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2015 r. – liczba miejsc ograniczona!
Koszt szkolenia: 550 zł netto/ 5% zniżki dla kolejnej osoby z tej samej instytucji
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

Coraz większe tempo życia, praca pod silną presją, w silnym stresie często prowadzi do dużych spadków energetycznych. Jeżeli do tego dojdzie złe zarządzanie energią własną, brak umiejętności odpoczywania i właściwej regeneracji organizmu może pojawić się chroniczne zmęczenie, osłabienie odporności i choroby a w dłuższej perspektywie silne wyczerpanie fizyczne i psychiczne a nawet wypalenie zawodowe. Niski poziom energii życiowej ma bezpośrednie przełożenie na brak motywacji i chęci do pracy oraz na małą efektywność wykonywanych zadań.

więcej »

KADRY W OŚWIACIE

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Termin i miejsce szkolenia: 5 października 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015 r. – liczba miejsc ograniczona!
Koszt szkolenia: 290 zł netto
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 29 września 2015 r. – 270zł
więcej »

Archiwizacja dokumentacji i prowadzenie archiwum zakładowego/ składnicy akt w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego

Celem  szkolenia  jest uzupełnienie  i  uporządkowanie  wiedzy  dotyczącej  podstawowych  zagadnień teoretycznych   i zagadnień praktycznych z zakresu archiwizacji dokumentów i prowadzenia archiwum zakładowego oraz zapoznanie się z kluczowymi zmianami jakie niesie za sobą nowelizacja Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Termin i miejsce szkolenia: 30 września 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 września 2015
Koszt szkolenia: 300,00 zł netto (cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! 5% zniżki przy zgłoszeniu kolejnej osoby z tej samej instytucji więcej »