Szkolenia

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego – obieg, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji współczesnej.

 

Termin i miejsce: 17 sierpnia 2016 r. godz. 9:00-14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 sierpnia 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 29 lipca 2016 r. – 270 zł

więcej »

Prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania i rozwiązywania umów na czas określony, elastycznego czasu pracy i urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych

 

Termin i miejsce: 17 czerwca 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 czerwca 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 30 maja 2016 r. – 270 zł

więcej »

Nowe obowiązki, nowe sankcje – do równowartości 20.000.000 euro. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2016 roku.

 

Termin i miejsce: 7 czerwca 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 20 maja 2016 r. – 270 zł

więcej »

Ochrona danych osobowych i udostępnienie informacji publicznej w praktyce administracyjnej – nowa ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Celem szkolenia jest wyjaśnienie uczestnikom pojęć związanych z ochroną danych
osobowych oraz przekazanie wiedzy, umożliwiającej samodzielne podejmowanie decyzji
w sprawie (nie)udostępnienia informacji publicznej.

Termin i miejsce: 15 czerwca 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 czerwca 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 27 maja 2016 r. – 270 zł

więcej »

Zasady wynagradzania pracowników placówek oświatowych- zmiany w prawie pracy

 

Celem szkolenia jest między innymi:
– poznanie i wykorzystywanie w praktyce aktów prawnych regulujących zasady
wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
– nabycie umiejętności prawidłowego naliczania różnych składników wynagrodzenia.

Termin i miejsce: 6 czerwca 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 16 maja 2016 r. – 270 zł

więcej »

Ochrona danych osobowych – stan prawny obowiązujący od 19maja 2016 r.

 

Celem szkolenia jest dostarczenie przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy związanej z gromadzeniem
i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi wchodzącymi w życie 19maja 2016 roku.

Termin i miejsce: 5 maja 2016 r. godz. 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji-Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2016 r.
Koszt: 3o0 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

                                            PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2016 r. – 280zł

więcej »

Jak rozpatrywać skargi, wnioski i petycje

Metody prowadzenia zajęć: trener prowadzi szkolenie w sposób praktyczny, przedstawia problemy używając konkretnych przykładów z życia, uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania. Szkolenie jest okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek.

Termin i miejsce: 7 kwietnia 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 r.
Koszt: 320 zł netto (Cena zawiera: zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 25 marca 2016 r. – 300 zł więcej »

Jak rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Termin i miejsce: 17 marca 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 marca 2016 r.
Koszt: 320 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2016 r. – 300 zł

więcej »

Zmiany w prawie pracy w 2016 roku, skutki dla szkół i placówek oświatowych.

Celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu zmian wprowadzonych w prawie pracy, przybliżenie nowych zasad zatrudniania pracowników w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i rozwiązywania umów, zwolnień z obowiązków świadczenia pracy oraz omówienie przepisów przejściowych.

 

Termin i miejsce: 14 marca 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 marca 2016 r.
Koszt: 320 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 19 lutego 2016 r. – 300 zł

więcej »

Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych – problematyka oraz zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli, najnowsze orzecznictwo.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. zasady postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Termin i miejsce: 22 lutego 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 lutego 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 5 lutego 2016 r. – 270 zł

więcej »