Szkolenia

ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Przedstawienie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych przy wypłacie zasiłków z ich bieżącą  interpretacją.

Szkolenie skierowane jest do księgowych, pracowników działów księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Osób chcących poszerzyć swoja wiedzę.

Termin i miejsce szkolenia:      27 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
8 marca 2019 r
.              290,00  zł netto
18  marca
 2019 r.          300,00  zł netto
25 marca 2019 r.           
310,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

SYTUACJA PRAWNA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczestnicy  szkolenia dowiedzą się  jaka jest aktualnie obowiązująca regulacja prawna w zakresie postępowania z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jakie poglądy reprezentuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria, organy prowadzące, nabędą praktyczną umiejętność sporządzania dokumentacji.

Adresaci szkolenia:  przedstawiciele organów prowadzących ( gmina, powiat), dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Termin i miejsce szkolenia:      30 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
18 marca 2019 r
.           300,00  zł netto
15 kwietnia
2019 r.       310,00  zł netto
25 kwietnia 2019 r.     
320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W PLACÓWCE OŚWIATY

Celem szkolenia jest przekazanie lub utrwalenie wiedzy z zarządzanie dokumentacją w placówce oświaty m.in.: jakie rodzaje dokumentacji występują w placówce, jakie są normatywy kancelaryjne i archiwistyczne, jak klasyfikować i kwalifikować dokumentację, jakie są czynności kancelaryjne, jakie są nowe zasady postępowania z dokumentacją osobową od 1.01.2019r., jak postępować z dokumentacją likwidowanej jednostki.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek, sekretarze, archiwiści, radcowie prawni.

Termin i miejsce szkolenia:  13 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
22  lutego 2019 r
.      290,00  zł netto
28  marca
2019 r.      310,00  zł netto

6  marca 2019 r.       320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego Korzyści dla pracowników Nowe wyzwania dla działów HR

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR.
Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 Celem szkolenia jest przekazanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK.
Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów
i wyzwań w zakresie PPK.

Termin i miejsce szkolenia:       8 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                                     
18 lutego 2019 r.       280,00 zł netto
28 lutego  2019 r.      290,00 zł netto
4 marca 2019 r.         310,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering
więcej »

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA po zmianach w 2019 r. w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy, oraz omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy
i innych ustaw i rozporządzeń.

Szkolenie skierowane Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Termin i miejsce szkolenia:  10 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                                         
11 marca    2019 r.            300,00 zł netto
25 marca    2019 r.           310,00 zł netto
4 kwietnia  2019 r.          320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

Prawne problemy zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – działalność techniczno-eksploatacyjna

Szkolenie skierowane jest do: administracji zakładów gospodarki nieruchomościami i zarządców nieruchomości, Towarzystw Budownictwa Społecznego, członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowych, Kierowników administracji, działów eksploatacji i działów technicznych, inspektorów nadzoru, administratorów nieruchomości.

Na szkoleniu będą omówione problemy dotyczące działalności technicznej i eksploatacyjnej uwzględniające: -ostanie zmiany prawne
-najnowsze orzecznictwo
-praktyczne wyjaśnienie problemów
-nowe obowiązki

Termin i miejsce szkolenia:  12 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
11 marca 2019 r
.             290,00  zł netto
29 marca
2019 r.            310,00  zł netto
4 kwietnia 2019 r.         
330,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

OCHRONA PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 21 KWIETNIA 2019, WSKAZÓWKI, PROBLEMY PRAKTYCZNE STOSOWANIA NOWYCH PRZEPISÓW

Adresaci szkolenia: Urzędy Miast i Gmin, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Administracja
i zarządcy nieruchomości, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Termin i miejsce szkolenia:  11 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
11 marca 2019 r
.            290,00  zł netto
29 marca
2019 r.          310,00  zł netto
4 kwietnia 2019 r.       
330,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

Prawo pracy w praktyce w I połowie 2019 r. Nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania prawa  pracy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ostatnich zmian w przepisach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań aktualnych problemów z jakimi spotykają się pracownicy działów kadr.

Adresaci: pracownicy działów kadr, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

Termin i miejsce szkolenia:      29 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
28 lutego 2019 r
.            280,00  zł netto
29 marca
2019 r.            300,00  zł netto
19 kwietnia 2019 r.       
320,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich – z uwzględnieniem odrębności dotyczących gimnazjów

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (podwyższenie wieku szkolnego). Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych  pragnących uzyskać rzetelną wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Termin i miejsce szkolenia:  1 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do: 
11 marca 2019 r.       300,00 zł netto
20 marca 2019 r.      310,00 zł netto
26 marca 2019 r.      320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.
więcej »

Jak prawidłowo planować i rozliczać czas pracy

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu czasu  pracy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ostatnich zmian w przepisach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań aktualnych problemów z jakimi spotykają się pracownicy zajmujący się rozliczaniem pracowników.

Adresaci: pracownicy działów kadr i płac, osoby zajmujące się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz wszyscy zainteresowani tematem.

Termin i miejsce szkolenia:  18 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,|
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

  Termin nadsyłania zgłoszeń do:
15 lutego 2019 r.     290,00 zł netto
1 marca 2019 r.    300,00 zł netto
14 marca 2019 r.     310,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »