Projekty

„Wszyscy razem – mamy nowe możliwości”

Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie zaprasza do udziału w projekcie „Wszyscy razem – mamy nowe możliwości

Wsparciem zostaną objęte osoby:

  • zagrożone zwolnieniem,
  • przewidziane do zwolnienia,
  • zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W projekcie założono następujące instrumenty wsparcia:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • pośrednictwo psychologiczne,
  • szkolenia zawodowe,
  • staż zawodowy,
  • pośrednictwo pracy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 50% uczestników projektu.

 

KONTAKT:

Vision Consulting Sp. z o.o.
Łukasz Sobczyszczak
tel.: 572-720-525
e-mail: nowemozliwosci@vision-consulting.pl

 

Wykwalifikowani strażacy – bezpieczna wieś!

Projekt adresowany jest do czynnie działających strażaków OSP wsi Wilcza (powiat gliwicki, gmina Pilchowice). więcej »

Aktywni +45

Projekt współfinansowany przez Gminę Knurów i Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, realizowany jest w okresie 16 marca – 31 maja 2009 roku. więcej »

Pomocna dłoń

Pomocna dłoń był projektem współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt został zrealizowany w dniach 12 – 14 grudnia 2007 roku w ośrodku konferencyjnym Skalnica w Wiśle. więcej »

Promocja Aktywności Zawodowej Młodzieży

Głównym celem projektu jest pomoc w zatrudnieniu bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia, absolwentów wszystkich typów szkół z terenu miasta Knurowa. Na cele projektu składają się poszczególne części składowe takie jak: więcej »

Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej

Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP. więcej »