Aktualności

OCHRONA PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 21 KWIETNIA 2019, WSKAZÓWKI, PROBLEMY PRAKTYCZNE STOSOWANIA NOWYCH PRZEPISÓW

Adresaci szkolenia: Urzędy Miast i Gmin, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Administracja
i zarządcy nieruchomości, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Termin i miejsce szkolenia:  11 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA po zmianach w 2019 r. w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń

Termin i miejsce szkolenia:  10 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

Podatek VAT – zmiany 2019

Termin i miejsce szkolenia:      17 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

Bezpieczeństwo informacji – bezpieczny pracownik

Termin i miejsce szkolenia:  8 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

NOWELIZACJA USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZAGROŻONE KARĄ

Termin i miejsce szkolenia:  5 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

Egzekucja administracyjna świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych w związku ze skorzystaniem ze świadczenia nienależnego. Omówione zostaną zatem wzory tytułów wykonawczych i upomnień, określony zostanie organ właściwości ogólnej wierzyciela i organ egzekucji administracyjnej jak również zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami, różne metody zaspokajania wierzyciela.

Adresaci szkolenia: pracownicy GOPS, MOPS, OPS, radcowie prawni obsługujący ww. podmioty.

Termin i miejsce szkolenia:      20 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
4 marca  2019 r
.            290,00  zł netto
11 marca
  2019 r.          300,00  zł netto
18 marca 2019 r.          
310,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W PLACÓWCE OŚWIATY

Celem szkolenia jest przekazanie lub utrwalenie wiedzy z zarządzanie dokumentacją w placówce oświaty m.in.: jakie rodzaje dokumentacji występują w placówce, jakie są normatywy kancelaryjne i archiwistyczne, jak klasyfikować i kwalifikować dokumentację, jakie są czynności kancelaryjne, jakie są nowe zasady postępowania z dokumentacją osobową od 1.01.2019r., jak postępować z dokumentacją likwidowanej jednostki.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek, sekretarze, archiwiści, radcowie prawni.

Termin i miejsce szkolenia:  13 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
22  lutego 2019 r
.      290,00  zł netto
28  lutego
2019 r.      310,00  zł netto

6  marca 2019 r.       320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego Korzyści dla pracowników Nowe wyzwania dla działów HR

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR.
Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 Celem szkolenia jest przekazanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK.
Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów
i wyzwań w zakresie PPK.

Termin i miejsce szkolenia:       8 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                                     
18 lutego 2019 r.       280,00 zł netto
28 lutego  2019 r.      290,00 zł netto
4 marca 2019 r.         310,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering
więcej »

Prawne problemy zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – działalność techniczno-eksploatacyjna

Szkolenie skierowane jest do: administracji zakładów gospodarki nieruchomościami i zarządców nieruchomości, Towarzystw Budownictwa Społecznego, członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowych, Kierowników administracji, działów eksploatacji i działów technicznych, inspektorów nadzoru, administratorów nieruchomości.

Na szkoleniu będą omówione problemy dotyczące działalności technicznej i eksploatacyjnej uwzględniające: -ostanie zmiany prawne
-najnowsze orzecznictwo
-praktyczne wyjaśnienie problemów
-nowe obowiązki

Termin i miejsce szkolenia:  12 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
11 marca 2019 r
.             290,00  zł netto
29 marca
2019 r.            310,00  zł netto
4 kwietnia 2019 r.         
330,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »