Aktualności

Kompendium wiedzy prawnej radnego

Termin i miejsce szkolenia: 20 lutego 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a. więcej »

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy oraz skuteczna interwencja wobec ich sprawcy

Termin i miejsce szkolenia: 24 lutego 2015 r. w godz. od 9:00 do 15:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a. więcej »

Microsoft Office Excel – poziom średniozaawansowany

Zapraszamy  na szkolenie z zakresu obsługi programu Microsoft Office Excel na poziomie średniozaawansowanym. więcej »

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Zapraszamy na szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych

więcej »

III edycja konkursu WSPÓŁPRACA SFERY PRZEDSIĘBIORSTW I NAUKI

Obserwatorium Specjalistyczne ICT, działające przy Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice sp. z o.o., w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie w ramach marki INNOSILESIA 2013  Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki. więcej »

Jak rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Zapraszamy  na szkolenie z zakresu „Jak rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym” więcej »

Prawna ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa zaprasza na szkolenie z zakresu „Prawnej ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej”. więcej »

Szkolenie z zakresu „Egzekwowanie należności z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” na drodze administracyjnej. Obowiązki i uprawnienia organów jednostek samorządu terytorialnego”

Zapraszamy  na szkolenie z zakresu „Egzekwowanie należności z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” na drodze administracyjnej. Obowiązki i uprawnienia organów jednostek samorządu terytorialnego” więcej »