Aktualności

Jak rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Zapraszamy  na szkolenie z zakresu „Jak rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym” więcej »

Prawna ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa zaprasza na szkolenie z zakresu „Prawnej ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej”. więcej »

Szkolenie z zakresu „Egzekwowanie należności z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” na drodze administracyjnej. Obowiązki i uprawnienia organów jednostek samorządu terytorialnego”

Zapraszamy  na szkolenie z zakresu „Egzekwowanie należności z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” na drodze administracyjnej. Obowiązki i uprawnienia organów jednostek samorządu terytorialnego” więcej »