Aktualności

Wypadki przy pracy i związana z nimi procedura powypadkowa

Czy każdy wypadek to czysty przypadek?
Profilaktyka wypadkowa wraz z zagadnieniami dotyczącymi ergonomii

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu procedury oraz dokumentacji związanej z wypadkami.
Szkolenie adresowane jest do:
– kadry kierowniczej
– pracowników służb BHP

Termin i miejsce: 29 października 2015 r. godz.9:0014:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 października 2015 r.
Koszt: 280 zł netto (cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

więcej »

Zarządzanie energią własną i organizacji

Termin i miejsce szkolenia: 22 – 23 października 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2015 r. – liczba miejsc ograniczona!
Koszt szkolenia: 550 zł netto/ 5% zniżki dla kolejnej osoby z tej samej instytucji
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

Coraz większe tempo życia, praca pod silną presją, w silnym stresie często prowadzi do dużych spadków energetycznych. Jeżeli do tego dojdzie złe zarządzanie energią własną, brak umiejętności odpoczywania i właściwej regeneracji organizmu może pojawić się chroniczne zmęczenie, osłabienie odporności i choroby a w dłuższej perspektywie silne wyczerpanie fizyczne i psychiczne a nawet wypalenie zawodowe. Niski poziom energii życiowej ma bezpośrednie przełożenie na brak motywacji i chęci do pracy oraz na małą efektywność wykonywanych zadań.

więcej »

KADRY W OŚWIACIE

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Termin i miejsce szkolenia: 5 października 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015 r. – liczba miejsc ograniczona!
Koszt szkolenia: 290 zł netto
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 29 września 2015 r. – 270zł
więcej »

Archiwizacja dokumentacji i prowadzenie archiwum zakładowego/ składnicy akt w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego

Celem  szkolenia  jest uzupełnienie  i  uporządkowanie  wiedzy  dotyczącej  podstawowych  zagadnień teoretycznych   i zagadnień praktycznych z zakresu archiwizacji dokumentów i prowadzenia archiwum zakładowego oraz zapoznanie się z kluczowymi zmianami jakie niesie za sobą nowelizacja Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Termin i miejsce szkolenia: 30 września 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 września 2015
Koszt szkolenia: 300,00 zł netto (cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! 5% zniżki przy zgłoszeniu kolejnej osoby z tej samej instytucji więcej »

Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Termin i miejsce szkolenia: 21 września 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 września 2015
Koszt szkolenia: 270,00 zł netto (w cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2015  – 250 zł netto więcej »

Jak rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania uproszczonego a mianowicie trybu rozpatrywania skarg i wniosków. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką postępowania skargowego i poznają najnowsze zmiany, które weszły w życie.

Termin i miejsce szkolenia: 10 czerwca 2015 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 22 maja 2015 r.

więcej »

Bezpłatne spotkanie „Leasing – najlepsze rozwiązania dla przedsiębiorców”

 

liesing

Fundacja Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza na spotkanie „Leasing – najlepsze rozwiązania dla przedsiębiorców”. więcej »

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych

Termin i miejsce szkolenia: 14 maja 2015 r. w godz. od 9:00 do 15:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Szkolenie ma na celu wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w placówce oraz zapewnienie jego zgodności z prawem. więcej »