Aktualności

ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Przedstawienie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych przy wypłacie zasiłków z ich bieżącą  interpretacją.

Szkolenie skierowane jest do księgowych, pracowników działów księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Osób chcących poszerzyć swoja wiedzę.

Termin i miejsce szkolenia:      27 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
8 marca 2019 r
.              290,00  zł netto
18  marca
 2019 r.          300,00  zł netto
25 marca 2019 r.           
310,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

SYTUACJA PRAWNA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczestnicy  szkolenia dowiedzą się  jaka jest aktualnie obowiązująca regulacja prawna w zakresie postępowania z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jakie poglądy reprezentuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria, organy prowadzące, nabędą praktyczną umiejętność sporządzania dokumentacji.

Adresaci szkolenia:  przedstawiciele organów prowadzących ( gmina, powiat), dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Termin i miejsce szkolenia:      30 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
18 marca 2019 r
.           300,00  zł netto
15 kwietnia
2019 r.       310,00  zł netto
25 kwietnia 2019 r.     
320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W PLACÓWCE OŚWIATY

Celem szkolenia jest przekazanie lub utrwalenie wiedzy z zarządzanie dokumentacją w placówce oświaty m.in.: jakie rodzaje dokumentacji występują w placówce, jakie są normatywy kancelaryjne i archiwistyczne, jak klasyfikować i kwalifikować dokumentację, jakie są czynności kancelaryjne, jakie są nowe zasady postępowania z dokumentacją osobową od 1.01.2019r., jak postępować z dokumentacją likwidowanej jednostki.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek, sekretarze, archiwiści, radcowie prawni.

Termin i miejsce szkolenia:  13 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
22  lutego 2019 r
.      290,00  zł netto
28  marca
2019 r.      310,00  zł netto

6  marca 2019 r.       320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego Korzyści dla pracowników Nowe wyzwania dla działów HR

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR.
Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 Celem szkolenia jest przekazanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK.
Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów
i wyzwań w zakresie PPK.

Termin i miejsce szkolenia:       8 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                                     
18 lutego 2019 r.       280,00 zł netto
28 lutego  2019 r.      290,00 zł netto
4 marca 2019 r.         310,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering
więcej »

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA po zmianach w 2019 r. w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy, oraz omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy
i innych ustaw i rozporządzeń.

Szkolenie skierowane Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Termin i miejsce szkolenia:  10 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                                         
11 marca    2019 r.            300,00 zł netto
25 marca    2019 r.           310,00 zł netto
4 kwietnia  2019 r.          320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

Prawne problemy zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – działalność techniczno-eksploatacyjna

Szkolenie skierowane jest do: administracji zakładów gospodarki nieruchomościami i zarządców nieruchomości, Towarzystw Budownictwa Społecznego, członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowych, Kierowników administracji, działów eksploatacji i działów technicznych, inspektorów nadzoru, administratorów nieruchomości.

Na szkoleniu będą omówione problemy dotyczące działalności technicznej i eksploatacyjnej uwzględniające: -ostanie zmiany prawne
-najnowsze orzecznictwo
-praktyczne wyjaśnienie problemów
-nowe obowiązki

Termin i miejsce szkolenia:  12 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
11 marca 2019 r
.             290,00  zł netto
29 marca
2019 r.            310,00  zł netto
4 kwietnia 2019 r.         
330,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

OCHRONA PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 21 KWIETNIA 2019, WSKAZÓWKI, PROBLEMY PRAKTYCZNE STOSOWANIA NOWYCH PRZEPISÓW

Adresaci szkolenia: Urzędy Miast i Gmin, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Administracja
i zarządcy nieruchomości, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Termin i miejsce szkolenia:  11 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
11 marca 2019 r
.            290,00  zł netto
29 marca
2019 r.          310,00  zł netto
4 kwietnia 2019 r.       
330,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

Prawo pracy w praktyce w I połowie 2019 r. Nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania prawa  pracy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ostatnich zmian w przepisach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań aktualnych problemów z jakimi spotykają się pracownicy działów kadr.

Adresaci: pracownicy działów kadr, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

Termin i miejsce szkolenia:      29 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
28 lutego 2019 r
.            280,00  zł netto
29 marca
2019 r.            300,00  zł netto
19 kwietnia 2019 r.       
320,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich – z uwzględnieniem odrębności dotyczących gimnazjów

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (podwyższenie wieku szkolnego). Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych  pragnących uzyskać rzetelną wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Termin i miejsce szkolenia:  1 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do: 
11 marca 2019 r.       300,00 zł netto
20 marca 2019 r.      310,00 zł netto
26 marca 2019 r.      320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.
więcej »

Omówienie dokonanych i planowanych zmian w przepisach CIT i VAT pod kątem zamknięcia roku 2018

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2018 r. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy podatkowe zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych. Zostaną omówione kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Będą przedstawione praktyczne kwestie zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy działów księgowych, specjaliści podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Termin i miejsce szkolenia:  14 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
4 lutego    2019 r
.       300,00  zł netto
22 lutego
   2019 r.       310,00  zł netto
  4 marca    2019 r.      
320,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »