Aktywni +45

Projekt współfinansowany przez Gminę Knurów i Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, realizowany jest w okresie 16 marca – 31 maja 2009 roku.

Projekt „Aktywni +45” realizowany jest w ramach zadania zleconego przez Gminę Knurów – Organizacja działań aktywizujących mieszkańców. Projekt skierowany jest do mieszkańców Knurowa, którzy ukończyli 45 rok życia. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie działań aktywizujących mieszkańców poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej.

Działania realizowane w zadaniu obejmują dwa bloki:

  • gimnastykę w wodzie i naukę pływania,
  • naukę oraz doskonalenie umiejętności tanecznych.

Zdjęcia z projektu dostępne są w galerii.