Agencja pracy

Świadczenie usługi w zakresie:

Rekrutacji:

 • Stworzenia opisu i analizy stanowiska
 • Stworzenia profilu kandydata
 • Sporządzenia ogłoszenia i umieszczeniu na stronie internetowej GCI, tablicy ogłoszeń
 • Weryfikacja pod względem kryteriów rekrutacyjnych stale rosnącej bazy danych osób poszukujących pracy
 • Selekcjonowania dokumentów aplikacyjnych
 • Obiektywnej oceny kandydatów na podstawie kryteriów przyjętych w analizie potrzeb, możliwości, unikając sugestii (protekcji)
 • Zapewniamy anonimowość firmy oraz faktu, że poszukuje pracownika

Pośrednictwa pracy:

 • Bezpłatnego zgłoszenia do agencji pracy
 • Bezpłatnego dostęp do sprzętu komputerowego, Internetu
 • Codziennie zaktualizowanej bazy ofert
 • Usług informacyjnych związanych z rynkiem pracy- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • Diagnozowania lokalnego rynku pracy
 • Nawiązania i podtrzymania więzi z pracodawcami w celu zatrudnienia osób bez pracy
 • Pozyskiwania wolnych miejsc pracy
 • Kooperacji z lokalnymi mediami

Zalety współpracy z Agencją Pracy:

Dla bezrobotnych:

 • kilkadziesiąt ofert pracy tygodniowo
 • badanie predyspozycji psychologicznych oraz kwalifikacji zawodowych
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

Dla pracodawców:

 • profesjonalna pomoc przy rekrutacji pracowników

Agencja stara się maksymalnie uprościć formalności związane z pośrednictwem pracy a także nie pobiera żadnych opłat z tytułu świadczonych usług.

Pobierz formularz zgłoszeniowy