Ostatnie Aktualności
NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce-obsługa aplikacji internetowej modernizowanego SIO

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej oraz zapoznanie uczestników ze zmianami w roku szkolnym 2018/2019.

Bieżący rok kalendarzowy to kolejne zmiany w funkcjonowaniu Systemu Informacji Oświatowej w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2018 r.

Mając na uwadze wdrażane zmiany funkcjonowania systemu oraz mogące wystąpić problemy z realizacją zadań w nowym SIO, zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym omówione zostaną wszystkie zmiany oraz sposób, zakres gromadzenia i przekazywania danych przez poszczególne podmioty na bazie wdrażanej aplikacji SIO, a w szczególności:

  • Omówienie zmian w obsłudze aplikacji
  • Nowe obowiązki szkół/ placówek oświatowych
  • Obowiązek wyjaśnienia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych
  • Przedstawienie zakresu oraz aktualnych terminów przekazywania poszczególnych danych
  • Problemy z rejestracją orzeczeń/opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  • Uzyskiwanie oraz nadawanie uprawnień dostępu do systemu
  • Rejestracja, modyfikacja oraz likwidacja placówek w RSPO

Termin i miejsce szkolenia:    28 września 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  24 września 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia: 320,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

 PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 17 września 2018 r. – cena 300,00 zł netto

więcej »

Ochrona Danych Osobowych w praktyce spółdzielni mieszkaniowych po wdrożeniu rozwiązań unijnych RODO

Szkolenie swoim zakresem tematycznym obejmuje zagadnienia związane z wprowadzeniem nowych przepisów – oraz zmian w przepisach krajowych mających zastosowanie w procesie przetwarzania danych w spółdzielniach mieszkaniowych. Zadaniem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO.

Szkolenie skierowane jest do członków zarządów, członków rad nadzorczych i pracowników spółdzielni mieszkaniowych.

Termin i miejsce szkolenia:       2 października 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

 siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń:  24 września 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia:      320,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

PROMOCJA!  Przy zgłoszeniu do 14 września 2018 r. – cena 300,00 zł netto

więcej »

SPLIT PAYMENT, nowe deklaracje VAT, rewolucja w opodatkowaniu bonów

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania split payment w podatku od towarów i usług. W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasady posługiwania się rachunkiem VAT oraz zasady „zwolnienia” środków z rachunku VAT. Jednocześnie w czasie szkolenia przedstawiony zostanie również sposób interpretacji regulacji ustawy o VAT, dotyczących wykreślenia z rejestru podatników VAT, oraz konsekwencje takiego wykreślenia. Analizie poddane zostaną również dokumenty dotyczące przygotowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących dobrych praktyk w zakresie weryfikacji statusu VAT swoich kontrahentów.
Adresaci:
właściciele biur rachunkowych, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i finansowych, specjaliści podatkowi, dyrektorzy i właściciele firm, doradcy podatkowi, podatnicy VAT.

   Termin i miejsce szkolenia:  26 października 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

   siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

   Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 października 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

   Koszt szkolenia:  310,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

 PROMOCJA!

Przy zgłoszeniu do 8 października 2018 r. – cena 290,00 zł netto

więcej »

Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi w świetle zmienionych przepisów.

W dniu 25 lipca 2018 r. uchwalona została ustawa w istotnym stopniu zmieniająca przepisy dotychczas obowiązującej ustawy o związkach zawodowych. Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie zakresu tych zmian oraz wyjaśnienie zakresu współdziałania dyrektora ze związkami zawodowymi. Omówione zostaną sytuacje, w których konieczne jest podejmowanie współpracy z organizacjami związkowymi w zakresie zbiorowego prawa pracy (uzgadnianie, opiniowanie regulaminów tworzonych w placówkach oświatowych). Przedstawiony zostanie także zakres uprawnień związkowych wynikających z indywidualnych spraw pracowniczych (szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych, stałe i doraźne oddelegowania związkowe, konsultacje ze związkami w sprawach pracowniczych).

    Termin i miejsce szkolenia: 30 października 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

     siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

    Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 października 2018 r.

    Koszt szkolenia: 320,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

   PROMOCJA!

   Przy zgłoszeniu do 15 października 2018 r. – cena 300,00 zł netto

więcej »

Wdrażanie RODO w placówkach oświaty

Szkolenie swoim zakresem tematycznym obejmuje zagadnienia związane z wprowadzeniem nowych przepisów – oraz zmian w przepisach krajowych mających zastosowanie w procesie przetwarzania danych w rzeczywistości szkolnej. Zadaniem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO.

Metodyka:  wykład, casusy, ćwiczenia. Mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem.

Termin i miejsce szkolenia:       9 października 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń:       4 października 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia:   320,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

  PROMOCJA!  Przy zgłoszeniu do 24 września 2018 r. – cena 300,00 zł netto

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →