Ostatnie Aktualności
CZAS PRACY W PRAKTYCE W I POŁOWIE 2018 ROKU – praktyczne aspekty planowania i rozliczania – najnowsze stanowiska i interpretacje.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej planowania
i rozliczania czasu pracy. Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach
z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sadu Najwyższego oraz stanowisk MPiPS i PIP.

Grupa docelowa: przedsiębiorcy, pracownicy działów kadrowych i płacowych, pracownicy biur rachunkowych, dyrektorzy personalni, pozostałe osoby związane zawodowo z tematyką szkolenia.

 Termin i miejsce szkolenia: 24 maj 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maj 2018 r. – liczba miejsc ograniczona!

 Koszt szkolenia: 300, 00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

 

 PROMOCJA !

 Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2018 r. – cena 280.00 zł netto

więcej »

Rozliczanie podróży służbowych osób będących i niebędących pracownikami i użytkujących samochody służbowe i prywatne w 2018 r. – aspekt składkowo podatkowy.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania świadczeń pracowniczych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych oraz użytkujących samochody prywatne i służbowe oraz osób niebędących pracownikami.

Każdy z uczestników zapoznana się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie rozliczania świadczeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących jak i również doświadczonych praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę.

      Termin i miejsce szkolenia:   9 maj 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

      Termin nadsyłania zgłoszeń:  30 kwiecień 2018 r. – liczba miejsc ograniczona!

      Koszt szkolenia: 290,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

 

PROMOCJA

Przy zgłoszeniu  do 16 kwietnia 2018 r. – cena 270,00 zł netto

więcej »

POPRAWNE I ATRAKCYJNE WYPOWIEDZI PISEMNE – poznaj tajniki skutecznej komunikacji.

Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu poprawności językowej i efektywności komunikacyjnej pracowników, aby wzmocnić relację z odbiorcą zewnętrznym i wewnętrznym oraz doskonalić zawodowe i osobiste kompetencje kadry.

Cele szczegółowe:

  • Profesjonalizacja kadry poprzez dbanie o poprawne użycie języka polskiego  wypowiedziach pisemnych, uwzględniając równice w komunikacji tradycyjnej i elektronicznej.
  • Wzbogacenie osobistych umiejętności komunikacyjnych o metody poprawnej redakcji
    i edycji tekstu, przyczyniające się do usprawnienia komunikacji tradycyjnej i elektronicznej w relacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Adresaci:
w urzędach: urzędnicy, sekretarki, specjaliści komunikacji społecznej i promocji, rzecznicy prasowi, redaktorzy stron WWW

w placówkach oświaty: sekretarki, sekretarze szkół, redaktorzy stron WWW i osoby współpracujące z mediami

w  placówkach zdrowia: sekretarki, redaktorzy stron WWW i osoby współpracujące z mediami

Termin i miejsce szkolenia:     5 kwiecień 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń:   30 marzec 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia: 290,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

 PROMOCJA!

 Przy zgłoszeniu do 19 marca 2018 r. – cena 270,00 zł netto

więcej »

Zarządzanie dokumentacją współczesną (obieg, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji współczesnej) -po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego-

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Adresaci: pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Termin i miejsce szkolenia:     10 kwiecień 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń:   6 kwiecień 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia: 300,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

  PROMOCJA!

   Przy zgłoszeniu do 30 marca 2018 r. – cena 280,00 zł netto

więcej »

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w placówkach oświatowych

Szkolenie swoim zakresem tematycznym obejmuje zagadnienia związane z wprowadzeniem nowych przepisów – oraz zmian w przepisach krajowych mających zastosowanie w procesie przetwarzania danych w rzeczywistości szkolnej. Zadaniem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO.

Termin i miejsce szkolenia:     16 kwiecień 2018 r. w godz. od 9:00 do 16:00,

 siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń:   12 kwiecień 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia: 320,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

PROMOCJA!

Przy zgłoszeniu do 30 marca 2018 r. – cena 300,00 zł netto

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →