Ostatnie Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2018 r.

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

     Czy wiesz:

  • zatrudnienie cudzoziemca nie musi się zawsze wiązać z kosztowną i czasochłonną procedurą
  • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2018 r.
  • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę
  • jak prawidłowo zatrudnić na podstawie zezwolenie na pracę sezonową
  • co to są zezwolenia wewnątrzkorporacyjne , mobilność krótkoterminowa oraz mobilność długoterminowa
  • jak uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wysokości nawet do 30 tyś zł
  • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3

Termin i miejsce szkolenia:  14 grudnia 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

 siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń:   10 grudnia 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia: 320,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

PROMOCJA!  Przy zgłoszeniu do:
22 listopada 2018 r. – cena 290,00 zł netto
30 listopada 2018 r. – cena 310,00 zł netto
10 grudnia 2018 r.– cena 320,00 zł netto
więcej »

Opodatkowanie spółek osobowych podatkiem dochodowym

Celem szkolenia przekazanie szczegółowych informacji z zakresu zmian  w podatku dochodowym.


Adresaci:
właściciele biur rachunkowych, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i finansowych, specjaliści podatkowi, dyrektorzy i właściciele firm, doradcy podatkowi.

   Termin i miejsce szkolenia:  10 grudnia 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

                                         siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

   Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 grudnia 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

   Koszt szkolenia:  310,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do:
20 listopada 2018 r. – cena 270,00 zł netto
30 listopada 2018 r. – cena 290,00 zł netto
5 grudnia 2018 r. – cena 310,00 zł netto

więcej »

Nowe zasady oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego oraz ważne zmiany w Karcie Nauczyciela

Zmiany w Karcie Nauczyciela, po wejściu Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziły wiele nowych obowiązków dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Do najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych należy opracowanie Regulaminu oceniania nauczycieli, w którym muszą pojawić się charakterystyczne dla danej placówki wskaźniki jakości pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

  Termin i miejsce szkolenia: 8 listopada 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

  siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 listopada 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

  Koszt szkolenia: 300,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

PROMOCJA!

Przy zgłoszeniu do 31 października 2018 r. – cena 280,00 zł netto

więcej »

PRAWO PRACY w podmiotach leczniczych

Celem szkolenia jest: zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników służb medycznych z przepisami prawa pracy w kontekście podejmowania decyzji kadrowych. Omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najistotniejszych zmian.

 Adresaci szkolenia: pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, dyrektorzy szpitali, pracownicy służby zdrowia.

 Termin i miejsce szkolenia:  6 listopada 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

  siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

 Termin nadsyłania zgłoszeń:     31 października 2018 r.-ilość miejsc ograniczona!

 Koszt szkolenia:  300,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering,

  PROMOCJA!

  Przy zgłoszeniu do 26 października 2018 r. – cena 280,00 zł netto

więcej »

Przychody i Koszty w czasie – aspekt podatkowy

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat dwóch istotnych kategorii ekonomicznych: przychodów i kosztów na podstawie obecnego stanu prawnego oraz orzecznictwa.


Adresaci:
właściciele biur rachunkowych, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i finansowych, specjaliści podatkowi, dyrektorzy i właściciele firm, doradcy podatkowi.

 Termin i miejsce szkolenia:  8 listopada 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

  siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 listopada 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

 Koszt szkolenia:  310,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

 PROMOCJA!

Przy zgłoszeniu do 31 października 2018 r. – cena 290,00 zł netto

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →