Ostatnie Aktualności
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Opublikowano w dniu 11.09.2019 r.

Opublikowano w dniu 29.12.2018 r.

W dniu 28.12.2018 r. Fundacja Rozwoju Lokalnego zawarła z Powiatem Gliwickim umowę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Wielowieś w 2019 r.” Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wielowsi, będzie prowadzony przez Fundację we współpracy z Kancelarią Prawną w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 


Opublikowano w dniu 29.12.2017 r.

W dniu 28.12.2017 r. Fundacja Rozwoju Lokalnego zawarła z Powiatem Gliwickim umowę na realizację zadania publicznego pt. „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej w Gminie Sośnicowice, Gminie Rudziniec i Gminie Wielowieś”. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w ww. Gminach, będą prowadzone przez Fundację we współpracy z Kancelarią Prawną w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

więcej »

OPODATKOWANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Termin i miejsce szkolenia:    6 września 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Termin i miejsce szkolenia:  27 września 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy po zmianach w 2019 r.

Termin i miejsce szkolenia:  2  października 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

Zmiany w Podatku Dochodowym od 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle przepisów podatkowo-składkowych

Termin i miejsce szkolenia:  6 sierpnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →