Ostatnie Aktualności
Omówienie dokonanych i planowanych zmian w przepisach CIT i VAT pod kątem zamknięcia roku 2018

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2018 r. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy podatkowe zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych. Zostaną omówione kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Będą przedstawione praktyczne kwestie zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy działów księgowych, specjaliści podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Termin i miejsce szkolenia:  14 marzec 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
4 lutego    2019 r
.       300,00  zł netto
22 lutego
   2019 r.       310,00  zł netto
  4 marca    2019 r.      
320,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce-obsługa aplikacji internetowej modernizowanego SIO

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej oraz zapoznanie uczestników ze zmianami w roku szkolnym 2018/2019.

Mając na uwadze wdrażane modyfikacje systemu, rozbudowany terminarz przekazywania danych oraz mogące wystąpić problemy z realizacją zadań w nowym SIO, oferujemy Państwa szkolenie poświęcone w całości obsłudze Systemu Informacji Oświatowej, na którym omówione zostaną wszystkie zmiany oraz sposób, zakres gromadzenia i przekazywania danych przez poszczególne podmioty na bazie wdrażanej aplikacji SIO, a w szczególności:

  • Omówienie zmian w obsłudze Zintegrowanego Systemu Informatycznego Oświaty
  • Logowanie do poszczególnych modułów systemu: SIO, SIOEO, STREFA SIO
  • Nowe obowiązki szkół/ placówek oświatowych
  • Obowiązek wyjaśnienia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych
  • Przedstawienie zakresu oraz aktualnych terminów przekazywania poszczególnych danych
  • Problemy z rejestracją orzeczeń/opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  • Uzupełnianie danych za okres niefunkcjonowania poszczególnych elementów systemu

  Termin i miejsce szkolenia:    25 luty 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
4 lutego    2019 r
.           290,00  zł netto
18 lutego
   2019 r.         300,00  zł netto
20 lutego    2019 r.       
310,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.
więcej »

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA po zmianach w 2019 r. w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy, oraz omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy
i innych ustaw i rozporządzeń.

Szkolenie skierowane Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Termin i miejsce szkolenia:       8 marzec 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do: 
31 stycznia  2019 r.          300,00 zł netto
15 lutego  2019 r.              310,00 zł netto
28 lutego  2019 r.             320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

Podatkowe zamknięcie roku 2018 PIT/CIT/VAT

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zamknięcia roku w aspekcie podatkowym, przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat problematyki podatkowego zamknięcia roku.

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy działów księgowych, specjaliści podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Termin i miejsce szkolenia:      7 marzec 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
4 lutego    2019 r
.        300,00  zł netto
18 lutego
   2019 r.      310,00  zł netto
25 lutego    2019 r.     
320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

Zarządzanie zespołem i czasem pracowników czyli jak być skutecznym inspirującym liderem – warsztaty rozwojowe

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji w zakresie poznania podstawowych zasad i metod kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy. Diagnoza swojego indywidualnego stylu kierowania zespołem. Nabycie i rozwój umiejętności zarządzania zespołem pracowników. Zdobycie umiejętności doboru odpowiedniego stylu kierowania do każdego podwładnego uwzględniającego m.in. preferowany przez pracownika styl komunikowania się, styl uczenia się i pracy. Poznanie zasad budowania efektywnych zespołów. Doskonalenie umiejętności motywowania podwładnych i delegowania zadań. Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania czasem pracy pracowników.

Grupa docelowa: kadra zarządzająca oraz osoby, które chcą podnieść swoje umiejętności z zakresu zarządzania zespołem i czasem pracy.

Termin i miejsce szkolenia:      7-8 lutego 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
18 stycznia  2019 r
.       850,00  zł netto
28 stycznia
  2019 r.      900,00  zł netto
    4 lutego     2019 r.     
950,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →