Ostatnie Aktualności
Sam sobie szefem

Opublikowano dnia 20.11.2017 r.

Informacja o naborze dodatkowym do projektu „Sam sobie szefem” więcej »

ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA

Szkolenie zwróci uwagę na poprawność stosowania w praktyce zapisów zawartych w Karcie Nauczyciela,
uczestnicy zostaną zapoznani z nowym orzecznictwem w tym zakresie.

 Termin i miejsce szkolenia: 11 grudnia 2017 r. w godz. od 9:00 do 14:00

  siedziba Fundacji –  Knurów ul. Dworcowa 38a

   Termin nadsyłania zgłoszeń: do 6 grudnia 2017 r. – ilość miejsc ograniczona!

   Koszt  szkolenia: 290,00 zł netto

    Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

  PROMOCJA !

  Przy zgłoszeniu 27 listopada 2017 r. – cena 270 zł netto więcej »

MOBBING – rozpoznanie i przeciwdziałanie
Od 1 stycznia 2004 r. Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej, a od 1 stycznia 2011 r. polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 94. 3 Kodeksu Pracy i Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu określonych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700).

 

  Termin i miejsce szkolenia: 15 grudnia 2017 r. w godz. od 9:00 do 13:00

  siedziba Fundacji –  Knurów ul. Dworcowa 38a

 Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 grudnia 2017 r. – ilość miejsc ograniczona!

 Koszt  szkolenia:  150,00 zł netto

                               Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy.

   PROMOCJA !

   Przy zgłoszeniu do 1 grudnia 2017 r. – cena 120.00 zł netto

więcej »

ZMIANY W PODATKU VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie konsekwencji zmian wprowadzanych przez ustawodawcę, a także omówienie praktycznych rozwiązań wybranych zagadnień problemowych, stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania organów kontroli, które występują w praktyce gospodarczej przedsiębiorców.

      Termin i miejsce szkolenia 1 grudnia 2017 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

      Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 listopada 2017 r. – liczba miejsc ograniczona!

      Koszt szkolenia: 290 zł netto/osoba

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering,

PROMOCJA !

Przy zgłoszeniu do 20 listopada 2017 r. – cena 270 zł netto

 

  więcej »

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniejącymi obowiązkami podatkowymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa podatkowego.

       Termin i miejsce szkolenia29 listopada 2017 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

      Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 listopada 2017 r. – liczba miejsc ograniczona!

      Koszt szkolenia: 290, 00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

 

  PROMOCJA !

   Przy zgłoszeniu do 20 listopada 2017 r. – cena 270.00 zł netto

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →