Ostatnie Aktualności
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2018 r., pogłębienie wiedzy z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, omówienie najczęściej pojawiających się obszarów problematycznych i błędów.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Termin i miejsce szkolenia:     6 kwiecień 2018 r. w godz. od 9:00 do 15:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń:   28 marzec 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia: 360,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

  PROMOCJA!

 Przy zgłoszeniu do 19 marca 2018 r. – cena 340,00 zł netto

więcej »

Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawa i obowiązki wykonawcy. Elektronizacja zamówień w 2018 r.

Szkolenie ma na celu  przygotowanie uczestników do profesjonalnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzenia konkurencyjnej oferty przetargowej oraz zapoznanie uczestników z najważniejszymi dla nich elementami prawa zamówień publicznych.

Termin i miejsce szkolenia:     26 marzec 2018 r. w godz. od 9:00 do 15:00,

 siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń:   19 marzec 2018 r. – ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia: 350,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

  PROMOCJA!

  Przy zgłoszeniu do 12 marca 2018 r. – cena 320,00 zł netto

więcej »

PRAWO PRACY W PRAKTYCE W I POŁOWIE 2018 ROKU – najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy  z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ostatnich zmian w przepisach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań aktualnych problemów.

      Termin i miejsce szkolenia: 23 marca 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

      Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 marca 2018 r. – liczba miejsc ograniczona!

      Koszt szkolenia: 300, 00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

 

  DUŻA PROMOCJA !

   Przy zgłoszeniu do 12 marca 2018 r. – cena 260.00 zł netto

więcej »

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2018 r. – najnowsze stanowiska, orzecznictwo.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy  z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ostatnich zmian w przepisach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań aktualnych problemów.

      Termin i miejsce szkolenia:   16 marzec 2018 r. w godz. od 9:00 do 15:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

      Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 marzec 2018 r. – liczba miejsc ograniczona!

      Koszt szkolenia: 290,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

 

 PROMOCJA !

   Przy zgłoszeniu do 1 marca 2018 r. – cena 270,00 zł netto

więcej »

Rozliczanie podróży służbowych osób będących i niebędących pracownikami i użytkujących samochody służbowe i prywatne w 2018 r. – aspekt składkowo podatkowy.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania świadczeń pracowniczych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych oraz użytkujących samochody prywatne i służbowe oraz osób niebędących pracownikami.

Każdy z uczestników zapoznana się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie rozliczania świadczeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących jak i również doświadczonych praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę.

      Termin i miejsce szkolenia:   7 marzec 2018 r. w godz. od 9:00 do 14:00,

siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a.

      Termin nadsyłania zgłoszeń:  2 marzec 2018 r. – liczba miejsc ograniczona!

      Koszt szkolenia: 290,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering

 

PROMOCJA

Przy zgłoszeniu  do 26 luty 2018 r. – cena 270,00 zł netto

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →