Ostatnie Aktualności
„Gliwicki pakON II”

 

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk Świerczek, Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie oraz Gmina Toszek/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku zaprasza do udziału w projekcie „Gliwicki pakON II”

W ramach projektu proponujemy bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje, stypendia szkoleniowe a ponadto dodatkowe wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób:

 • posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • z rodzin, otoczenia osób z niepełnosprawnością (m.in. osoby opiekujące się osobą z niepełnosprawnością),
 • pozostających bez zatrudnienia,
 • zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice lub Powiatu Gliwickiego,
 • zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych i podjęciem pracy.

Szczegóły dotyczące projektu w ulotce poniżej.

0001

„Wszyscy razem – mamy nowe możliwości”

Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie zaprasza do udziału w projekcie „Wszyscy razem – mamy nowe możliwości

Wsparciem zostaną objęte osoby:

 • zagrożone zwolnieniem,
 • przewidziane do zwolnienia,
 • zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W projekcie założono następujące instrumenty wsparcia:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo psychologiczne,
 • szkolenia zawodowe,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 50% uczestników projektu.

 

KONTAKT:

Vision Consulting Sp. z o.o.
Łukasz Sobczyszczak
tel.: 572-720-525
e-mail: nowemozliwosci@vision-consulting.pl

 

Jednolity Plik Kontrolny oraz pozostałe zmiany w ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Termin i miejsce: 18 lipca 2016 r. godz. 9:00-14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 lipca 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

więcej »

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego – obieg, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji współczesnej.

 

Termin i miejsce: 17 sierpnia 2016 r. godz. 9:00-14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 sierpnia 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 29 lipca 2016 r. – 270 zł

więcej »

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Nowelizacja z dnia 12.03.2016 r.

 

Termin i miejsce: 15 czerwca 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 czerwca 2016 r.
Koszt: 290 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 23 maja 2016 r. – 270 zł

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →