Ostatnie Aktualności
Jak przestać bać się RODO czyli istota ochrony danych osobowych

Termin i miejsce szkolenia: 8 lipca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie istoty ochrony danych jednostki i ochrony swoich danych osobowych.
 • Prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych.
 • Zagrożenia ochrony dla nas i naszej organizacji.
 • Aspekty psychologii ochrony danych.

Szkolenie nie jest o szczegółowych przepisach prawa.

Korzyści ze szkolenie:

 • Zwiększenie kompetencji osób odpowiedzialnych za ochronę danych oraz stykającymi się  z nimi.
 • Zmniejszenie kosztów pracowniczych poprzez nabywanie umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami chronienia danych.
 • Dzięki uzyskanym informacjom, uczestnicy będą mogli rozwinąć identyfikację zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia: osoby zajmujące się ochroną danych, w szczególności stykający się bezpośrednio z klientami, pacjentami, petentami oraz przetwarzającymi i odpowiedzialnymi za dane.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                                           
10 czerwca 2019 r.        300,00 zł netto
17 czerwca 2019 r.        320,00 zł netto
24 czerwca 2019 r.       330,00 zł netto

Szkolenie poprowadzi Trener w biznesie, doradca w zrozumieniu RODO, konsultant procesów zarządzania majątkiem.
Przeprowadził kilkanaście tysięcy certyfikowanych zgodnie z ISO projektów inwentaryzacyjnych w większości zakończonych całodziennymi szkoleniami wewnętrznymi. Twórca i trener metodyki Inwentaryzacja 4.0™ w której zarządzanie majątkiem jest elementem kierowania przedsiębiorstwem oraz ciągłego doskonalenia i podnoszeniem świadomości pracowników. Absolwent kierunku budowlanego i rachunkowości, absolwent Pierwszego Studium Trenerów i Inkubatora HRDBP.
Posiada certyfikat Min. Finansów, certyfikat Trenera Standardu HRDBP, certyfikat Business Trainer, Training Design Specjalist, Coach Kryzysowy w Biznesie, Trener Rozwoju Osobistego.Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, członek Polish Society for Training and Development, członek zarządu Polish Asset Management and Maintenance Society.
Obszary szkoleniowe: inwentaryzacja i zarządzanie majątkiem, ochrona danych przedsiębiorstwa i danych osobowych.

Program szkolenia

 1. Pojęcie i istota ochrony danych, podstawy prawne, historia.
 2. Najważniejsze definicje.
 3. Cele ochrony danych jednostki i ochrony danych osobowych.
 4. Zagrożenia i obrona „twarda” i „miękka”.
 5. Analiza ryzyk, podejścia, normy.
 6. Niezbędna dokumentacja.
 7. Co to jest Polityka Bezpieczeństwa.
 8. Dlaczego nie wolno pisać Polityk Bezpieczeństwa „do szuflady”.
 9. Plan Działań Wdrożeniowych Polityki Bezpieczeństwa.
 10. Grupy odbiorców wiedzy o ochronie danych osobowych.
 11. Pytania i odpowiedzi – dyskusja podsumowująca.

formularz zgłoszeniowy + oferta

Kompendium podatkowe – VAT,CIT,PIT, analiza zmian w podatkach w 2019 roku.

Termin i miejsce szkolenia: 2 lipca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.
więcej »

Praktyka inwentaryzacji czyli jak obniżyć koszty zarządzania majątkiem

Termin i miejsce szkolenia: 28 czerwca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.
więcej »

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Termin i miejsce szkolenia:  14 czerwca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,|
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

więcej »

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych. Alternatywa wyboru. Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego.

Termin i miejsce szkolenia:  7 czerwca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.
więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →